Forslag: Én milliard til at styrke sikkerhed og færdsel i landdistrikter

Der bør oprettes en særlig Småvejspulje, som over fem år skal opgradere vejnettet i de danske landdistrikter for én milliard kroner. Sådan lyder et nyt forslag fra Landdistrikternes Fællesråd.

Et trygt og velfungerende vejnet er afgørende for nutidens familie- og arbejdsliv. Børn skal kunne tage cyklen i skole eller til fodbold, ligesom forældrene skal have mulighed for at komme effektivt og hurtigt på arbejde. Samtidig er en god infrastruktur vital for danske virksomhederes konkurrenceevne.

Sådan lyder udgangspunktet for det forslag om en såkaldt ‘Småvejspulje’, som Landdistrikternes Fællesråd lancerer i dag.

– Vi foreslår konkret, at staten øremærker 500 mio. kr. over fem år til en pulje, som kommunerne kan søge og medfinansiere således, at de små veje uden for byerne opgraderes og udvides for én milliard kroner i alt, forklarer formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Et bredt politisk flertal lægger op til investeringer i den danske infrastruktur. Og den politiske velvilje skal kunne mærkes i hele landet, mener Landdistrikternes Fællesråd. Derfor foreslår fællesrådet, at der etableres en ’Småvejspulje’, som skal opgradere infrastrukturen på landet.

– Mange danske landdistrikter døjer med et usammenhængende og utrygt vejnet. Småvejene er nogle steder så smalle, at to biler dårligt kan passere hinanden. Det er ikke alene en sikkerhedsmæssig udfordring, det hæmmer også mobiliteten, siger formand Steffen Damsgaard og tilføjer:

LÆS OGSÅ:  Skærpet indsats mod dårlig færdselskultur har ført til 3.689 sigtelser

– Skal landdistrikterne med på fremtidens mobilitetsløsninger som f.eks. førerløse køretøjer, er der ekstra grunde til, at vejnettet på landet opgraderes markant.

Økonomisk pressede kommuner 

Der er i den grad brug for at kanalisere midler ud på de små veje i landdistrikterne. Mens statslige veje udgør 3.800 km, breder kommunevejene sig over 70.000 km. Af dem strækker ca. 40.000 sig gennem landzoner. Desværre bliver småvejene i landzonerne ofte overset, når der skal prioriteres vejvedligeholdelse. Selvom kommunerne har øget midlerne til vejvedligeholdelse de senere år, er der nemlig et efterslæb på vedligeholdelse af kommuneveje på knap 4 mia. kr., viser en analyse fra SamKom.

– Kommunerne har simpelthen ikke økonomisk råderum til at sikre den nødvendige opgradering af vejnettet. Det er enormt problematisk, fordi en veludbygget infrastruktur forbinder land med by og dermed er med til at skabe sammenhængskraft i Danmark nu og i fremtiden. Med en Småvejspulje kan vi sikre, at et mangelfuldt og utrygt vejnet ikke spænder ben for hverken bosætning eller erhvervsudvikling i de danske land- og yderområder, siger Steffen Damsgaard.

Landdistriktsformanden håber, at regeringen ved fremtidige infrastrukturprojekter vil lægge vægt på at understøtte en høj mobilitet, et sammenhængende Danmark og give større vægt til forbedring af kapaciteten og vedligeholdelsen af vejnettet i alle dele af Danmark. Han mødes inden længe med ministre og ordførere for at drøfte forslaget.

LÆS OGSÅ:  Politiet satte fokus på uopmærksomhed i trafikken

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)