Hvordan er du stillet, når skybrudssæsonen starter?

Varmt sommervejr er lig med skybrud – og sommeren 2017 var ingen undtagelse. Faktisk fordobledes antallet af skader forårsaget af skybrud fra 2016 til 2017. Derfor er det en god idé at tjekke både huset og forsikringen en ekstra gang, inden årets skybrudssæson skyller ind over landet.

Maj måned har budt på det sommerlige vejr, som mange danskere har set frem til. Men med varme solskinsdage kommer også skybrud, og sommerhalvåret er da også den periode, hvor vi får de kraftigste regnskyl.

Tal fra Codans årlige vejrundersøgelse viser, at netop skybrud stod for langt størstedelen af vejrskaderne hos de danske boligejere i 2017. Faktisk skete der næsten en fordobling af skader på grund af regn og skybrud sammenlignet med året forinden. Størstedelen af boligejerne (70 pct.) udtrykker samtidig, at de forventer voldsommere skybrud fremover.

Det tyder heldigvis på, at de danske boligejere er blevet mere oplyste omkring deres forsikringsforhold i relation til vejrskader. 43 pct. af de adspurgte i 2016 vidste ikke, hvordan deres forsikring dækkede, hvis de fik en vejrrelateret skade, men i 2017 faldt tallet til 35 pct.:

”Det er et godt tegn, at flere boligejere er klar over, hvordan deres forsikring dækker i tilfælde af vejrskader. I Codan oplever vi, at danskerne generelt er blevet mere opmærksomme på, hvordan det voldsommere vejr påvirker boligerne. Det gælder både i forhold til at forebygge vejrskader, men også boligejernes viden om hvordan forsikringen dækker, hvis man er så uheldig at få en skader efter eksempelvis et skybrud,” siger skadedirektør Henrik Bundgaard fra Codan.

LÆS OGSÅ:  Kendte danske sportsmærker reddet fra konkursafgrunden

Lejlighedsejere har mindst styr på dækningen
Selvom danskerne er blevet bedre til at sætte sig ind i, hvordan de er dækket, når klimaet forvolder skader på deres bolig, kniber det stadig for lejlighedsejerne.

Således har over halvdelen (54 pct.) af lejlighedsejerne svaret, at de ikke ved, hvordan de er dækket af forsikringen i tilfælde af vejrrelaterede skader. Det samme gør sig gældende for 30 pct. af husejerne og 33 pct. af rækkehusejerne.

Men vejrskaderne rammer ikke kun husejere. Bor man i lejlighed med opbevaringsrum i kælderen, er det en god idé at være opmærksom på, at det ikke er alt der egner sig til at blive opbevaret i en kælder:

”Du bør nøje overveje, hvad du opbevarer i kælderen. Fotos, bøger og arvestykker er ikke altid til at redde, hvis et skybrud har oversvømmet kælderen og dit indbo. Derfor anbefaler vi, at man sørger for at hæve alle de opbevarede genstande fra kældergulvet og putte dem i vandtætte plastikbokse,” siger Henrik Bundgaard.

Sådan dækker hus- og indboforsikringer typisk

  • Typiske husforsikringer dækker vandskader efter voldsomt skybrud, hvor vandmængden er så kraftig, at vandet stiger op gennem afløb eller oversvømmer din bolig, så længe afløbssystemerne er vedligeholdte og utilstoppede.
  • Et skybrud er defineret som nedbørintensitet på mere end 15 millimeter på 30 minutter eller derunder.
  • Eventuelle beskadigede ejendele vil i disse tilfælde typisk være dækket af din indboforsikring.
  • De fleste husforsikringer og indboforsikringer dækker imidlertid ikke vandskader som følge af indsivende vand fra revner eller utætheder i boligen, opstigende grundvand eller kloakvand fra afløb, der er tilstoppede, underdimensionerede eller ikke vedligeholdt.
  • Forsikringen dækker heller ikke oversvømmelser fra hav, fjord, sø eller vandløb.
  • Din specifikke dækning fremgår af dine forsikringsbetingelser.
LÆS OGSÅ:  50.000,- til 'Dit Liv På Nettet' - vinder Den Kriminalpræventive Pris


Om undersøgelsen

Codans årlige undersøgelse af danskernes forhold til klima er foretaget af analyseinstituttet Epinion. Der er i alt gennemført 1.222 interviews med repræsentativt udvalgte danske boligejere på 18 år og derover. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse på Epinions Danmarkspanel i januar 2018. Undersøgelsen har fokus på danskernes forhold til klima, vildt vejr og skadeforebyggelse og bliver gennemført i starten af hvert nyt år.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)