I Østeuropa ved man godt hvad frihed er

I de europæiske lande øst for det hedengangne Jerntæppe ved man godt, hvad frihed er, fordi man har prøvet at miste den for alvor, skriver Morten Uhrskov Jensen i Jyllands-Posten.

”I Ungarn, Polen, Tjekkiet, Slovakiet med mange flere er man ikke i tvivl om, at man er europæere, etniske sådanne, og man ønsker at bevare denne virkelighed.

I disse tidligere diktaturstater er de helt klar over, hvad der foregår ovre hos os.

Den virkelige historiske skelnen i nyere tid er sket efter 1945, mellem frie lande, der overgav sig til vanvid i form af kolossal indvandring fra den tredje verden, og på den anden side lande, der måtte lide under kommunismens åg igennem mere end fyrre år, men som kom ud på den anden side med en langt bedre forståelse af virkeligheden”. Læs mere her.