Italien: Forsvar landegrænserne og bliv sagsøgt

Af Giulio Meotti – Oprindeligt udgivet af Gatestone Institute.

“Det eneste, som jeg er ked af ved denne situation, er, at jeg vil skulle forklare mine to børn, at deres fader skal i retten – ikke fordi han er kriminel, men fordi han forsvarede sit land”, udtalte Salvini, da Italiens parlament fratog ham hans immunitet for at bane vejen for retsforfølgelsen af ham.

Italiens regerende politiske klasse har i årevis haft en indvandringspolitik, der bestod af en fuldstændig eftergivenhed over for de illegale migrantstrømme – der ofte organiseres af kriminelle menneskesmuglere. Europa har aldrig tilbudt Italien nogen form for hjælp. Nu har “eliten” – politikere, meningsdannere, journalister – besluttet at stille Salvini for dommerne for at have gjort det, som de ikke selv havde mod til at gøre: forsvare Europas grænser.

Salvini kan nu imødese op til 15 års fængsel for “kidnapning”. Anklagen mod Salvini stammer fra 2019, hvor han som Italiens indenrigsminister forhindrede, at illegale migranter forlod et kystvagtskib, der havde samlet dem op fem dage forinden, og gik i land. Salvini erklærede, at han forsvarede sit land og ville gøre det samme igen. “Jeg har en ren samvittighed og er stolt over at vide, at jeg forsvarede Italiens ære”, skrev han på Facebook.

Salvini anlagde som indenrigsminister en stram udlændingepolitik. Han lukkede Italiens havne for redningsskibe og vedtog en lov, der tillod beslaglæggelse af skibe med migranter og udstedelse af bødestraf til dem.

LÆS OGSÅ:  Muslimer ind, jøder ud

Salvini krævede den 26. juli 2019, at migranter ombord på skibet Gregoretti ikke måtte gå i land, da skibet nåede Siciliens østkyst. “Jeg har givet instrukser om, at ingen havn udvælges førend der foreligger en skriftlig aftale om omfordeling af alle 140 migranter i Europa”, sagde han. Straks dette var på plads – nogle få europæiske lande gik med til at tage migranterne – anlagde en offentlig anklager sag mod Salvini for kidnapning.

“Ventetiden var nødvendig for at få en aftale på plads om omfordeling i andre europæiske lande, med hele den italienske regerings involvering”, sagde Salvini siden til forsvar for sin beslutning. Italien havde på det tidspunkt desperat brug for en omfordelingsaftale for migranterne i Europa. Europa havde indtil da ikke tilbudt Italien nogen form for hjælp. Salvini oplevede, som den albanske premierminister Edi Rama formulerede det, at “Europa har ladet Italien stå alene med migranterne”.

Det kan lyde melodramatisk, men det, der står på spil, og som Salvini forstod, er rent ud sagt Italiens overlevelse, som vi kender det. Ifølge en rapport fra Machiavelli-centret vil antallet af første- og andengenerationsindvandrere, hvis de nuværende tendenser fortsætter, i 2065 overstige 22 millioner. Dette svarer til mere end 40% af det samlede befolkningstal i Italien, hvis fødselstal er ved at “kollapse“.

Det er første gang, at en europæisk domstol er blevet opfordret til at sagsøge et lands minister – der har ansvaret for landets sikkerhed – for at tilbageholde migranter i en havn, mens man afventer fordelingen af nytilkomne i Europa.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Endnu et løftebrud på udlændingeområdet

Der ser ud til at være en forventning om, at titusinder kan tage både fra Libyen til Italien uden at møde grænsekontrol eller præventive foranstaltninger, og uden at et land kan udøve sin ret til selvforsvar mod en skelsættende migrations-tsunami.

Salvini kunne reducere antallet af nytilkomne til Italien ved at lukke grænserne, give NGO’erne bødestraffe og gøre det vanskeligere at nå de italienske kyster, selv om det somme tider på tragisk vis skete på bekostning af omkomne migranter på Middelhavet. Men siden hvornår er det et lands pligt at hjælpe den ulovlige menneskesmuglingsindustri?

Da Italien indførte Salvinis indvandringspolitik i 2018, faldt antallet af indvandrere drastisk. Antallet af nytilkomne gik fra 119.369 i 2017 til 23.370 i 2018 – et fald på 80% ifølge FN.

Efter Salvinis fratræden var antallet af indvandrere imidlertid tredoblet sidste år. Ifølge indenrigsministeriet kom der i 2019, mens Salvini var indenrigsminister, 7.894 migranter til Italien. Nu er der bare i løbet af de første ni måneder af 2020 kommet 24.332 migranter til landet, og de bevæger sig frit gennem Italien og videre til resten af Europa.

Italien måtte for nylig udsende tropper for at forhindre migranter i at bryde en corona-karantæne. Der har ikke været langt fra Salvinis “lukkede havne” til anarki.

Dagen efter, at retssagen mod Salvini begyndte, slækkede regeringen det tidligere indenrigsministeriums love, der straffede NGO’er for at bringe illegale migranter på land.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Danmarks politiske udvikling igennem 50 år– Del 1

Italien sender et foruroligende budskab til Europa og resten af den frie verden: Enhver, der i forbindelse med landets ledelse forsvarer landegrænserne og forsøger at standse illegal masseindvandring, kan blive retsforfulgt og fængslet. Vi er vidner til et lands, og et kontinents, selvmord.

Det egentlig chokerende ved skueprocessen er, at Italien stadig afviser migrantskibe, så hvorfor skal Salvini straffes?

Giulio Meotti, kulturredaktør på Il Foglio, er en italiensk journalist og forfatter.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)