Klumme: COVID-19 ved et tilfælde? (1. del)


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Den 18. oktober 2019 afholdt organisationerne World Economic Forum og The Bill Gates Foundation en konference i New York. Dagsorden var at simulere en verdensomspændende pandemi og dens følger. Det blev kaldt Event 201. Det var 5 måneder før COVID-19 lagde hele verden ned. Et tidsmæssigt tilfældigt sammentræf eller en iværksættelse af en nøje planlagt strategi?

Man sammensatte det, der blev benævnt som en Pandemic Emergency Board, dvs. en bestyrelse, som skulle tackle pandemien og dens konsekvenser for økonomi, folkesundhed og styring af offentligheden. Planen, der skulle imødegå pandemien, var et internationalt, globalt samarbejde med deltagelse af alle landes økonomier og sundhedsmyndigheder.

Scenariet dækkede over en fingeret pandemi omfattende alvorlige influenzasymptomer og dertil knyttede og spredte virkninger og dødsfald samt behovet for verdensomspændende anvendelse af handsker og mundbind. Scenariet for konferencen simulerede ligeledes frygten for at mødes i større forsamlinger af frygt for smittefare. 

Selv debatten omkring offentlighedens reaktion på at ville lade sig vaccinere med eksperimentelle vacciner indgik i drøftelserne på konferencen. Også synspunkter omkring udspredelse af fake news og kritik af restriktioner blev programsat og debatteret på mødet. 

På mødet forudså man, at 65% af befolkningerne worldwide ville være villige til at lade sig vaccinere med eksperimentelle vacciner samt at der ville komme voldsomme offentlige reaktioner på indskrænkninger i retten til at forsamles og til at sige fra over for tvangsmedicinering. Disrespekt for nyheder og langvarige ned- og oplukninger af samfundene blev endevendt.

World Economic Forum (WEF) er ikke nogen tilfældig civilsamfundsorganisation (NGO), men verdens førende private organisation stiftet i 1971 af tyskeren, Klaus Schwab. Fondets årlige hovedmøde finder sted i Davos, Schweiz. På WEF’s møder diskuterer regeringsledere, politikere, erhvervsledere og kunstnere fra hele verden aktuelle udfordringer for verdenssamfundet. Ikke alle deler opfattelsen af organisationens formål og der har ved flere lejligheder været arrangeret mod-demonstrationer. Enkelte af disse er endt voldeligt i konfrontation mellem politi og demonstranter.

Den nye verdensorden – New World Order

Coronakrisen og The Big Reset (den store nulstilling af verdensordenen), som WEF missionerer for, er ikke et spørgsmål om at gøre verdensøkonomien mere bæredygtig og solidarisk, som WEF ellers hævder det. Tanken er at indføre en ny autoritær verdensorden.

COVID-19 har ifølge konspirationsteoretikere gjort det muligt at skabe frygt hos befolkningerne med to formål for øje: 1) At bruge restriktionerne til at få små virksomheder til at dreje nøglen om og gældsætte sig. 2) At bruge restriktionerne til at give myndighederne kontrol over befolkningerne. Almindelige mennesker bliver holdt fast i frygt for COVID-19. International og national modstand undertrykkes. Den nye verdensorden, nulstillingen, The Great Reset bliver iværksat uden at de mærker det.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Ramadanen er voldens måned

De ødelagte økonomier baner vejen for The Great Reset. Når de små virksomheder forsvinder og folks økonomi bliver ramt, vil de internationale virksomheder og den lille magtelite kunne sætte sig på verdensøkonomien. Den magt skal alene tjene magteliten og ikke almenvellet.

Efter The Great Reset vil kontanter være erstattet af digitalisering. Verdens befolkning vil få udbetalt borgerløn og ejendomsret blive fjernet.

Alt det, vi kender, vil blive overtaget af en lille magtfuld elite med WEF og Klaus Schwab i spidsen. Der anvendes argumenter som et bedre klima og færre uligheder som skalkeskjul for at indføre et kommunistisk verdensstyre, hævder konspirationsteoretikerne. Har de ret?

Spillerne og økonomien på banen

The Bill Gates and Melinda Gates Foundation blev grundlagt i 2000 med midlerne fra de milliarder, Gates havde tjent på Microsoft. Parrets nære ven, multimilliardæren, Warren Buffet, er partner i det, der er verdens førende private sundhedsorganisation. Organisationens virke og økonomi har til formål at bekæmpe sygdomme og fattigdom ifølge den officielle formålsparagraf. Underforstået skal fonden tjene penge på at støtte andre organisationer såsom WHO og det arbejde, der relaterer sig til Verdens Sundhedsorganisationen under FN. Så meget for almenvellet.

Det økonomiske omfang forbundet med patentering af vacciner og medicin for medicinalindustrien har en økonomisk styrke, der rangerer på højde med BNP for adskillige førende nationer. I 1999 dukkede de første patenter op på bekæmpelse af coronavirus. Kaldet kaninsporet af kendere og kritikere af industrien bag COVID-19 vaccinerne og industrien bag dem.

Kaninsporet dækker over det forhold, at coronavirus på daværende tidspunkt kun var kendt som en virus blandt kaniner. Medicin mod coronavirussen blev følgelig anvendt af veterinære myndigheder og personer, dvs. primært af dyrlæger.

I årene fra 1999 og frem til 2018 forudså en række personer de økonomiske fordele forbundet med patentering inden for området omkring coronavirus. Herunder dr. Anthony Fauci, direktøren for den amerikanske sundhedsstyrelse (CDC), og Ralph Barrack fra North Carolina University. 

LÆS OGSÅ:  Klumme: Er du bekymret for at få Klaus Riskær Pedersen i folketinget?

De opbyggede et imperium af patenter i CDC-regi mod coronavirus. Al kontrol relateret til coronavirus blev undergivet patenteringen. Dermed blev økonomien omkring virussen også knyttet til CDC. 

I 2012-13 tilflød en række offentlige midler amerikanske universiteter, herunder Ralph Barrack, der var institutleder på universitetet i North Carolina. Baggrunden var en mistanke om, at forskning i coronavirus kunne være forbundet med en fare for udbrud af pandemi. NCA, den amerikanske afdeling for videnskabelig forskning, indså risikoen tilknyttet coronavirus forskning. NCA lod i stedet forskningen overgå til Wuhan Centret for virusforskning i Kina i 2014 for at undgå offentlig kritik. Kritikken havde været tiltagende inden for det videnskabelige miljø. 

Midlerne til forskningen blev kanaliseret gennem en række underorganisationer for reelt at dække over, hvor forskningen foregik fra, dvs. Kina. WHO understøttede officielt Wuhan-forskningen i forvejen. Når kineserne i dag forklarer sig med, at amerikanerne stod bag, og modsvarende, når amerikanerne svarer, at Kina er ansvarlig for pandemien, så har begge parter ret. Pengesporet mellem de amerikanske sundhedsmyndigheder og det kinesiske styre afdækker forholdene. Katastrofen var til at forudse i og med sikkerheden i Wuhan har været stærkt omdiskuteret. Hvorfor er alle tidligere influenzaepidemier udsprunget i netop Kina? Dr. Fauci er omdrejningspunktet gennem en menneskealder indenfor medicinsk forskning. Nu kræves han retsforfulgt for at lyve over for Kongressen i USA.

COVID-19’s oprindelse

Hvor kom coronavirussen fra? Hvem er ansvarlig for dens tilstedeværelse, hvis nogen er? En ting er sikker, virusset er kunstigt sammensat, idet det ikke stammer fra en naturlig sammensat og kendt virus. Det er en laboratorieskabt organisme ifølge dr. Meryl Nass, en videnskabelig forsker og forfatter inden for området. Hun publicerede allerede for 28 år siden en rapport om, at sars- og coronavira kunne anvendes inden for biologisk krigsførelse. Og som dermed var potentielt dødelige vira.

Indsigelser herimod fik dr. Nass til at undre sig over, at nogen ville risikere sin videnskabelige redelighed ved at tale mod bedre vidende. Var nogen i hænderne på medicinalindustrien? 

Offentligheden bliver påvirket af de officielle overskrifter af narrativen om hhv. coronavirussens oprindelse og vaccinernes virkning. Mainstream mediernes globale indvirkning og fælles overskrifter får kritikere af coronavirussets årsag og vaccineindustriens økonomiske interesser til at fremstå med sølvpapirshatte. 

LÆS OGSÅ:  Klumme: Republikanerne og valgsnyd

Mediepåvirkningen

Søgemaskinen Google og de sociale medier har deres egen agenda til at fastsætte, hvad der er den officielle offentlige mening om COVID-19. Herfra censureres al udefra kommende kritik bort. Google har større indflydelse på den offentlige opinion end nogen enkelt statsleder i verden. Herunder den tidligere amerikanske præsident Trump. Herved er vejen til propaganda og manipulation skabt. Google og de globale sociale medier afgjorde udfaldet af det amerikanske valg. Marginalerne flyttede stemmerne, marginalerne som gjorde udfaldet.

Fact tjekkerne hos Facebook ejes af Google’s Politifact, der igen ejes af The Bill Gates Foundation og medicinalindustrigiganterne. Politifact underkendte patenteringen af coronavirussens oprindelse. Man undersøgte kun 3 patenter og ikke de over 4000, som dr. Fauci og CDC står bag. Ejerkredsene bag de sociale medier har tilkendegivet at ville udelukke enhver ikke officiel meningskilde fra at komme til orde. Hvorfor? Fordi man har indført politiske spinmaskiner via de sociale medier, som censureres for at påvirke opinionen.

Det officielle narrativ er det rigtige. Og det officielle kommer fra CDC og WHO. Eksempelvis hidrørte fejlbedømmelsen af stoffet DDT fra samme organer i 1950’erne. Sikkerhedsbrister hos sundhedsmyndighederne i Wuhan undertrykkes. Konspirationsteoretikere har gyldne dage. De fleste har formentlig ret. Social distancering og anvendelse af mundbind har ingen videnskabelig evidens, men plantes i den offentlige opinion af politikerne, sundhedsmyndighederne, der igen styres via de sociale medier og Google. Med ejerkredsene bag samme medier in mente.

Kan man holde offentligheden i adskilte fora, kan man styre medierne, så har man den perfekte meningsmaskine. Den maskine, der kun har en mening. Rockefeller familiens indflydelse er det bedste eksempel.

Placering af officielle nyheder via monopolisering af deres oprindelse er en velkendt måde at styre og manipulere opinionen på. Modsatrettede meninger udskammes og stigmatiseres. Nyhedsmedier, internetsøgemaskiner ejes af de globale ejerkredse såsom Gates, Rockefeller og Zuckerberg. Tilfældigheder? Det skal man vist være aktionær i de nævnte firmaer for at synes eller journalist i mainstreammedierne med en frygt for ikke at dække den officielle mening.

Medicinalfirmaerne Moderna og Pfizer har trods modtagelse af offentlige tilskud erklæret, at man agter at videresælge vaccinerne med fortjeneste. Husk at The Bill Gates Foundation har ejerinteresser i begge firmaer. Tingene hænger sammen. 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)