Klumme: Vejret bliver meget værre


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Onsdag 20. juli blev en varm dag i Danmark med temperaturer omkring 35 grader nogle steder. Forbered dig på, at det hyppigt bliver varmere de kommende år. Meget tyder nemlig på, at klimakrisen er i fuld gang med at udvikle sig. Der skal ske et større mirakel, hvis menneskeheden skal formå at bremse den globale opvarmning. Jeg tror ikke på mirakler. Det betyder, at klodens atmosfære bliver varmere, og at afsmeltningen fra Grønlands indlandsis og fra Antarktisk vil få verdenshavene til at stige. Alene den Grønlandske indlandsis vil i smeltet tilstand øge vandstanden i verdenshavene med 7 meter! Smelter hele Sydpol-landets is vil verdenshavene stige med yderligere 60 meter! Det vil sandsynligvis tage tusindvis af år, før det hele er smeltet. Så det bliver ikke nogen nulevende personer, der for alvor kan se på forandrede landkort. Men katastrofen lurer på mange måder:

Ørknerne vil brede sig, vejret bliver voldsommere med orkaner, tornadoer og tørke nogle steder, og voldsomme oversvømmelser andre steder. Og imens vokser verdens befolkning hastigt. Lige efter 2. verdenskrig var vi omkring 2½ milliard mennesker på vores klode. I dag er vi omkring 7½ milliard mennesker. Altså en tredobling på en menneskealder. Og verdens befolkning vokser fortsat, nemlig med ca. 70 millioner mennesker pr. år. Det er flere mennesker, end der er indbyggere i Frankrig. Der kommer så at sige et nyt Frankrig til, hvert eneste år.

Vi er simpelt hen blevet for mange på vores klode. I hvert fald, hvis vi fortsætter med at leve, som vi gør nu. De menneskeskabte udslip af klimagasser (Kultveilte, Metan, Lattergas, Freon, m.m.) fortsætter op i atmosfæren, for sniksnak og hykleri stopper ikke udslippene fra kul-, olie- og gasfyrede elværker, fra skibene, flyene, bilerne og husdyrene. Samtidig forsvinder mere og mere skov i de fattige lande, præcis som det skete i Danmark, dengang vi var fattige. Hele Danmark var i vikingetiden dækket af skov og bevoksning, men den blev fældet og brugt til opvarmning og byggematerialer, så der stort set ikke var noget skov tilbage i slutningen af 1700-tallet. Siden er der kommet mere skov – eller rettere sagt: Plantager. Afskovningen på kloden er et klimaproblem, fordi træer og grønne planter optager kultveilte og tilfører ilt til atmosfæren.

LÆS OGSÅ:  Klumme: USA på vippen

De fleste mennesker i Afrika, Fjernøsten og Sydasien er så fattige, at de ikke tænker på at redde kloden om et par hundrede år, men på at redde sig selv og deres børn her og nu. De tænker på mad og husly. I Kina og Indien, der alene tegner sig for mere end en tredjedel af verdens samlede befolkning – dér stiger velstanden nu hastigt. Det er jo godt, ja. Men den stigende velstand betyder mere forurening og langt mere udslip af klimagasser, og det er jo skidt. Det betyder, at den menneskeskabte globale opvarmning fortsætter i takt med at velstanden breder sig i den 3. verden.

Om vi herhjemme i Danmark spiser mere grønt og mindre kød spiller absolut ingen rolle. Eller flyver mindre. Vi er knap 6 millioner ud af klodens i alt 7.500 millioner mennesker. Og vi har absolut ingen moralsk ret til at kritisere lande som Kina, Indien, Brasilien eller de afrikanske lande, fordi de fælder deres skove, for det gjorde vi jo selv, da vi var på deres økonomiske udviklingstrin. 

Hvad kræver det så at stoppe den globale opvarmning? Det kræver nok bl.a., at vi stopper globaliseringen! Slut med at rejse med skib, fly eller bil til andre lande. Slut med at spise mad produceret i andre lande, for disse fødevarer skal jo transporteres til os, og det medfører enorme udslip fra skibe, fly og lastbiler. Og det er ikke bare fødevarer, som vi må stoppe med at handle over store afstande. Det er alle varer. Vi skal i alle lande til at leve af dét, som vi selv kan producere. Lige som i ”de gode, gamle dage”. Transportsektoren skal skæres ned til sokkeholderne. Det samme skal al handel over store afstande, herunder import og eksport. Lyder dét realistisk? Nej vel?

LÆS OGSÅ:  Klumme: Hvad forstår SF med miljø?

Slut med at køre rundt i biler, og det gælder nok også de el-biler, som mange mennesker i dag opfatter som miljørigtige. Skal en bil være klima-neutral, så skal man jo medregne de enorme udslip af klimagasser, som er forbundet med at producere bilen, og man skal også medregne forurening og udslip forbundet med at skrotte de brugte el-biler. Endelig skal el-bilen jo køre på grøn strøm fra vind- eller vandkraft, jordvarme, solceller eller atomkraft. Men de fleste elværker i denne verden kører altså stadig på kul, olie eller naturgas. Altså fossile brændsler, der medfører udslip af klimagasser i den store stil.

Jo flere lande, som styres på demokratisk vis, jo vanskeligere bliver opgaven faktisk. For langt de fleste mennesker tænker kortsigtet og på sig selv og familien. Ikke på ufødte børnebørn eller oldebørn. Og langt de fleste mennesker vil ikke opgive ferierejsen til udlandet eller nydelsen af appelsiner, bananer og andre sydfrugter. Eller give afkald på de mange billige varer – herunder tøj – som produceres i fjerne lande og så transporteres til Europa og Nordamerika, hvor de rige bor.

Så den politiker i et demokratisk land, som vil stoppe globaliseringen og varehandelen, bliver ikke genvalgt. Det er hyklerne, der får stemmerne. Dem, der snakker udenom. Dem, der går ind for ”et grønt samfund”, ”en grøn politik” osv. Dem, der bilder vælgerne ind, at den nuværende klimaindsats i Danmark hjælper en tøddel. Det gør den ikke. Men den hjælper nok på mange folks samvittighed.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Bliver USA en slyngelstat?

Nej, skal den globale opvarmning stoppes, så kræver det en verdensdiktator, som virkelig ønsker at redde menneskeheden i en fjern fremtid. Hun eller han må nemlig gennemtrumfe en politik, der vil sænke levestandarden voldsomt især i de rige lande. Samtidig må der gennemføres børnebegrænsende foranstaltninger, for vi er jo alt, alt for mange mennesker på kloden. Så slut med demokratierne og slut med den personlige frihed til selv at bestemme, hvor mange børn, man vil have.

Lyder alt dette realistisk, at vi afskaffer globaliseringen, demokratiet og den personlige frihed? Nej, vel. Derfor bliver vejret og klimaet bare værre og værre.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)