Mission Øst bekæmper Corona-pandemien

Den danske hjælpeorganisation frigør egne katastrofemidler og søger ekstra støtte fra alle samarbejdspartnere og private til bekæmpelse og begrænsning af Coronavirus blandt flygtninge, fordrevne og personer med handicap i Afghanistan, Irak, Syrien, Libanon og Nepal.

Corona-virussen spredes lige nu fra det ene land til det næste med en uhyggelig fart. Det påvirker i særdeleshed udsatte mennesker i de lande og områder Mission Øst arbejder i. Nu skal sæbe og hygiejneartikler deles ud til de mest sårbare, og der skal sættes ind med information om forebyggelse af Corona-virus og fokus på vand og sanitetsindsatser.

Derfor frigør Mission Øst nu egne fleksible midler og søger samtidig DANIDA under Det Danske Udenrigsministerium og alle andre samarbejdspartnere om en samlet indsats på 24 millioner kroner til begrænsning og bekæmpelse af Coronavirusset COVID-19. Hjælpeorganisationen er også i fuld gang med at indsamle penge til indsatsen fra både private givere, foreninger, kirker, virksomheder og fonde.

Hjælpen vil komme i alt 355.000 mennesker til gode.

Fokus på hygiejne

Corona-pandemien påvirker os alle. I særdeleshed de sårbare befolkningsgrupper, der hverken har adgang til rent vand, sæbe og håndsprit eller mulighed for god hygiejne. Det gælder især flygtninge og fordrevne, der bor tæt sammen under kummerlige forhold i lejre eller ruiner.

Især fem lande er i fokus: Afghanistan, Irak, Syrien, Libanon og Nepal. Sidstnævnte er ikke i konflikt, men den afsidesliggende fattige Karnali-region ligger klods op ad Kina og har så dårlige hygiejnevaner og -forhold, at organisationen prioriterer hjælpen dér.

LÆS OGSÅ:  Dronning Margrethe udsender fødselsdagsønske til danskerne

Samarbejder med lokalsamfund

Mission Østs landeledere i de enkelte arbejdslande samarbejder med lokalsamfund, myndigheder og andre hjælpeorganisationer om især sundhed, hygiejne, vand og sanitet.

Det indebærer et stort oplysningsarbejde og massiv uddeling af sæbe, rengøringsmidler og hygiejnesæt. Og en ihærdig indsats for at give befolkningerne adgang til rent vand og fødevarepakker for særligt udsatte flygtninge og fordrevne.

Når de mest sårbare

Mission Østs indsats følger Verdenssundhedsorganisation WHO’s retningslinjer og samarbejder bredt med andre hjælpeorganisationer om at få den nødvendige hjælp ud.

Vanen tro vil Mission Øst finde og hjælpe de mest sårbare familier, som risikerer at blive forbigået ved almindelige forsyninger. Det gælder især personer med handicap, ældre og svage, som får ekstra hjælp til at modtage nødhjælpen. Samtidig oplyses der bredt om at møde de særlige behov, som personer med handicap har.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)