Narresut skal afløses af borgerindragelse

copyright: Henrik Sørensen
“Københavnske borgere skal fremover være repræsenteret i kommunens høringspanel, for at sikre, at embedsmænd (M/K) og politikere ikke ensidigt bestemmer, hvilke borger indsigelser og høringssvar fra borgerne, som skal tages alvorligt”, foreslår Dansk Folkeparti’s spidskandidat Finn Rudaizky.
“Det er en kendt sag, at f.eks. teknik- og miljø samt økonomiudvalget, sjældent er lydhøre for kritiske høringssvar fra almindelige borgere. Det gælder indsigelse mod lokalplaner, store byggeprojekter, som f.eks. betonbyggeriet på Amager Fælled, men også udemokratisk afvisning af, at visse store sager, godt kunne trænge til en lokal folkeafstemning”, fortæller Finn Rudaizky, som er det medlem af Borgerrepræsentationen, som har siddet længst, snart 28 år.
“For at rette op på stor mangel på reel borgerindflydelse og demokrati anno 2021, vil DF nu foreslå, at gruppen af personer, som vurderer og afgør skæbnen på høringssvars indvendinger, udvides med direkte repræsentation af borgere. Det skal være slut med de meget politiserende og ufolkelige afvisninger af relevante høringssvar og sund fornuft”, siger Finn Rudaizky.
“DF vil derfor hurtigt rejse problemet i Borgerrepræsentationen, så det nuværende stive system får en saltvandsindsprøjtning i form af reel borgerindragelse”, fortsætter Finn Rudaizky.
“Vi vil gerne drøfte den fremtidige demokratisering med de partier, som reelt ønsker borgerindragelse. Efter DF’s opfattelse skal der ske en opløsning af den nuværende koncentration af magt hos elite-embedsfolk og elite-politikere. Den nuværende hørings-narresut skal afløses af reel borgerindflydelse, hvor indvendinger tages alvorligt”, slutter Finn Rudaizky.