Pædagogiske udfordringer på de brune gymnasier

I klasser med mange elever fra Stormellemøsten er der problemer med at undervise i emner som holocaust, terrorisme, Israel-Palæstina, religion, evolutionsteori plus litteratur med en erotisk dimension, skrev Liberal Alliances undervisningsordfører, Henrik Dahl, for nylig på både Facebook og Twitter.

Men alle rektorer og lærere har afvist hans påstand. Birgitte Vedersø, der er formand for Danske Gymnasier og rektor på Gefion Gymnasium, kunne ikke genkende Henrik Dahls udlægning.

Men nu bekræfter en ny rapport problemerne på de skoler, der har en høj andel af elever med indvandrerbaggrund, skriver Berlingske.

I rapporten nævnes bl.a. manglende undervisningsparathed samt motivation for at lære og gå i skole, ligesom der er et øget behov for at tage hensyn til elever med manglende sprogfærdigheder.

Herudover er der udfordringer i form af stærk social kontrol, ligesom nogle elever ikke føler, de hører til fællesskabet eller generelt afholder sig fra at deltage i fester og andre arrangementer i og uden for skoletiden.

Det medfører bl.a., at elever med dansk baggrund generelt både opnår et højere eksamensresultat og har en højere fuldførelsesprocent end elever med udenlandsk herkomst.