Politikerne holder iværksætterne for nar

Regeringen med erhvervsminister Simon Kollerup (S) i spidsen nedsætter et nyt, grønt iværksætterpanel, som frem til udgangen af 2022 skal komme med anbefalinger til, hvordan der kommer flere grønne iværksættere i Danmark.

Danmark skal være det sted i verden, hvor de grønne iværksættere har lyst til at søge hen for at blive til erhvervssucceser. Vi har brug for flere grønne arbejdspladser, og vi vil være det land, som bidrager med fremtidens grønne løsninger”, siger erhvervsministeren til Berlingske.

Der er i tidens løb lanceret utallige initiativer fra erhvervsorganisationer, råd og udvalg, der skulle komme med forslag til, hvordan forholdende for iværksættere styrkes, og hvordan man skaber bedre rammer for vækstvirksomheder i Danmark.

I stedet for at foreslå skattesænkninger og fjerne administrativt bøvl, barsler rådene og udvalgene udelukkende med virkningsløse ”feel good”-initiativer med deltagelse af udvalgte iværksættere, som er benovede over at komme med til fine middage på de bonede gulve. Her kan de mænge sig med ministre og stjerneiværksætteren André Rogaczewski.

Alene i 2021 er der nedsat tre erhvervsrettede tænketanklignende initiativer. ”Dansk Konkurrenceevneråd” er oprettet af Industriens Fond, “Advisory Board af iværksættere” er oprettet af Dansk Industri, og senest har Dansk Erhverv oprettet “Verdens Bedste Iværksætterland”.

Samtlige initiativer og paneler, som skal vise politikernes handlekraft, har aldrig skabt noget godt for iværksætterne og døde en stille død. Kollerups planlagte grønne iværksætterpanel går samme skæbne i møde.

Forskningen i iværksætteri viser ellers, at offentlige politikker og initiativer, der stimulerer iværksætteri, i høj grad fører til iværksætteri, som ingen er tjent med. Der er tale om ligegyldige produkter eller ydelser, som ingen gider købe. Det skaber ingen vækst og ingen nye job – men spilder ressourcer.

Forskningen viser også, at i gennemsnit er der større afkast ved en ekstra krone investeret i at udvide en allerede etableret virksomhed i forhold til at starte en ny virksomhed. Den viser også, at nye virksomheder gennemsnitligt set ikke skaber flere job end de eksisterende virksomheder. De job, der skabes, er også i gennemsnit lavere betalte og præget af større usikkerhed.

Det siger sig selv, at innovation, der skal sikre fremtidens velstand, kommer ikke fra planøkonomi, iværksætterpaneler, statsfonde og politikere. Den kan kun komme fra en fri markedsøkonomi baseret på privat risikovillig kapital og med virksomheder og iværksættere, der inden for lovens rammer anvender deres ressourcer i fri konkurrence på aktiviteter, der skaber afkast og vækst uden hensyntagen til arbitrære og diffuse politiske dagsordener, krav og mål.

Politikernes iværksætterpaneler er illusionsnumre, som udskyder initiativer, der giver mening. Virkeligheden er, at hele det danske system er iværksætterfjendtligt og iværksætteriet er på tilbagetog.

André Rossmann

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)