Politikerne underminerer hensigten med grundloven

Ordet ”tvangsindgreb står sjældent i overskriften, når en minister fremsætter sit lovforslag, men i den nye godstransportlov L62 vil transportminister Benny Engelbrecht (S) give Færdselsstyrelsen ret til uden dommerkendelse og om nødvendigt med politiets bistand at tvinge sig adgang til transportvirksomheders lokaler, forretningsbøger og elektroniske kommunikation, skriver Børsen.

”41 gange fra 2016 til 2020 blev der vedtaget love, der giver ny hjemmel til retsindgreb uden retskendelse. Men kun to gange er der i samme periode blevet fjernet en hjemmel, viser Justitsministeriets retssikkerhedsredegørelser. Alene i 2020 vedtog politikerne 13 gange lovgivning, der åbner for tvangsindgreb uden dommerkendelse.

Ifølge Henrik Rothe, der er projektleder hos tænketanken Justitia og tidligere retspræsident i Sø- og Handelsretten, er tendensen bekymrende. ’Det er problematisk, at man efterhånden anvender disse indgreb uden domstolskontrol, i et sådant omfang at man simpelthen underminerer hensigten med grundloven’, siger Henrik Rothe.

Den vurdering støttes af lektor ved Juridisk Institut på Københavns Universitet Christian Bergqvist, der sammen med kollegaen Michael Gøtze i 2018 kortlagde omfanget af lovgivning, der giver myndighederne adgang til at foretage tvangsindgreb uden retskendelser. De fandt ca. 250 love med den slags hjemler. Lignende analyser fra Justitia opgjorde i 2017 tallet til 276”.