Religionsfriheden misbruges

DEBAT. Af Erling Askjær Jørgensen, Klintholmvej 13, Herning.

Jeg er født i 1933 og oplevede dermed   besættelsen af vort land i 1940 – 45, og siden har jeg tænkt meget over, hvordan en despot som Hitler kunne få et helt folk til at støtte den tanke, at Tyskland skulle erobre hele Europa, og lægge det hele under tysk overherredømme. Krigene dengang kostede over 20 millioner mennesker livet.

Forleden hørte jeg så udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtale, at religionsfriheden misbruges, underforstået at den religionsfrihed som i Danmark, skulle være sikret af vores Grundlov, den bliver misbrugt. Jeg måtte derfor igen nærlæse vores Grundlov fra 5. juni 1953.

Det første jeg tænker på, er at ”Grundlovens fædre”, dem der udarbejdede vores nye grundlov, selvsagt ikke havde andet udgangspunkt, end den situation der var i vores land dengang, og hvordan forholdene var i landene omkring os. Mest iøjnefaldende er, at i årene efter krigen, der sluttede i 1945, der havde det muslimske ikke tilnærmelsesvis en udbredelse som nu, hverken i Danmark, eller i landene omkring os. Der var slet ikke optræk til, at muslimerne ville starte en offensiv frem mod at gøre hele Verden muslimsk, og at Sharia-lovgivningen i Koranen, skulle blive dominerende i Danmark. Dette er nu en aktuel og reel trussel. Hitler ville erobre hele Verden. Nu er det muslimerne, der vil erobre hele Verden.

Det med religionsfrihed findes i Grundlovens kapitel VII. Her hedder det i slutningen af §67:  Dog at intet læres, eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden”. Her må man notere, at Koranen indeholder meget, der må betegnes som værende i strid med den offentlige orden, f.eks. stening af kvinder, der er blevet voldtaget.  Jeg mener der er meget i Koranen og i det muslimske, der tilsiger, at der i Danmark absolut ikke kan være frihed til at dyrke det muslimske og Koranens onde lære.

§ 69 lyder således: ”De fra Folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov”  og dette betyder selvsagt, at det muslimske i Danmark skal ordnes ved lov, som Folketinget vedtager. § 69 betyder selvsagt ikke religionsfrihed for hvad som helst. Dermed er det forkert, når der bygges flere og flere moskeer i Danmark og der herfra prædikes lære, som strider direkte mod Danmarks Folkekirke og hvad der her læres (prædikes).

I Grundlovens § 4 hedder det ”Den evangelisk lutherske kirke er den danske Folkekirke og understøttes således af staten.”  Men der står intet i Grundloven om, at Koranen og det muslimske skal understøttes af Staten Danmark. Tværtimod.  Hvis den situation, vi her i år 2020 har omkring den muslimske fremmarch i vore vesteuropæiske lande, havde været kendt, da vores Grundlov fra 1953 blev skrevet, ville der efter min bedste overbevisning ikke være kommet til at stå noget om religionsfrihed til Koranens onde budskaber.

Nu har vi så 75-året for Auschwitz og forsøget på total udslettelse af jødedommen, altså af en konkret religion, som absolut ikke indeholder den type ondskab som findes i Koranen. Antisemitismen er efter min opfattelse så modbydelig, at der absolut ikke bør være frihed til dette.  Og her er vi inde ved grænsen på det, der med rette kan kaldes misbrug af religionsfrihed.

Og samtidig læste jeg så i 24nyt artiklen om, at antikristent hærværk nåede det hidtil højeste niveau i året 2019. Der er ikke alene i Danmark, men udover Europa, tusinder af mennesker, som direkte og indirekte fører krig mod kristendommen. I årene 1935 til 1945 var det onde kræfter, der forsøgte totalt at udslette jødedommen. Nu er det så kristendommen, man forsøger at undertrykke. Hvilken beskyttelse er der fastlagt i Grundloven mod at vore kristne værdier og vor kristne tro forsøges undertrykt og kvalt?

Fakta er, at antikristen fjendtlighed skyller hen over det vestlige Europa, hvor kristne kirker og symboler dagligt blev angrebet forsætlig. Kristendommen har mere brug for beskyttelse end for teoretisk religionsfrihed.

Der bor nu her i år 2020 320.000 muslimer i Danmark. Således er det estimeret af nogle. Andre mener, at der lever og bor oppe omkring 700.0000 mennesker i Danmark, med muslimsk baggrund og observans. Dette er en voldsom trussel mod den danske befolkning og vores kristne værdier. Jeg kan ikke finde i Grundloven, at der er taget højde for, at den voldsomme muslimske indvandring skulle have været undgået og helt forbudt.  Men selvom det ikke er hjemlet i Grundloven, burde den voldsomme muslimske indvandring have været helt undgået. Den gør ikke Danmark rigere, hverken kulturelt eller økonomisk.

Jeg er overbevist om, at den muslimske verden ser det således, at man lettest opnår totalt verdensherredømme ved infiltration, ved at iblande alle vore landes befolkninger med flere og flere muslimer, og ved at udføre mest muligt hærværk mod kristne kirker og kristne symboler, og dette er, så hvad man realiserer. Vandalisme og tilsvining af jødiske kirkegårde i Danmark er et af de midler der anvendes.

Med glæde så jeg, at også den danske statsminister, var i Israel, for sammen statsledere fra snesevis af andre lande, at markere 75 årsdagen for Holocaust. Og der udtrykte man, at vi aldrig mere skal opleve forsøg på total udryddelse af Jødedommen. Og det glæder mig, at vores nuværende udlændinge og integrationsminister er opmærksom på, at den såkaldte religionsfrihed misbruges.

Jeg har også observeret, at der fra det muslimske Saudi-Arabien, sendes millioner og atter millioner kroner til muslimer i Danmark til opførelse og drift af muslimske moskeer = til drift af brohoveder for totalt muslimsk erobring af vort oprindeligt kristne Danmark, og de øvrige vestlige kristne lande.

Muslimske Moskeer i Danmark, skulle selvsagt aldrig have været tilladt. Fjenderne af vor kristendom og vore kristne værdier skulle ikke have haft lov til at etablere snesevis af brohoveder, i form af muslimske moskeer, til brug for langsom kvælning af vort land, som et kristent land. Jeg erkender straks, at vi ikke i Danmark har hverken 300.000 eller 700.000 muslimer, der er aktive med at undertrykke kristendommen, men de mange ”passive ” muslimer, der er her som opbakning til de muslimske moskeer og infiltrering af vores land, med Koranens onde budskaber.

Hvis vores Grundlov indeholder noget, der kan betegnes som total religionsfrihed og dette også omfatter det muslimske, er det på tide, at vor Grundlov omskrives og ajourføres. I ca. 8 år var jeg folketingsmedlem for Fremskridtspartiet, sidst i halvfjerdserne og først i firserne, og her var et af vores vigtigste programpunkter, at vi ville have et ”Muhamedaner-frit Danmark”. Utallige gange de mange efterfølgende år har borgere sagt til mig, at det var trist, at man ikke lyttede til os dengang, så den efterfølgende muslimske indvandring kunne have været stoppet.