Seks udlændinge idømt udvisning

Seks mandlige udenlandske statsborgere i alderen 22-57 år blev i går ved Retten i Nykøbing Falster idømt fængsel fra 4-9 måneder for hæleri af håndværktøj. De blev samtidig udvist af Danmark i 6 år.

Mændene blev tilbage i juli i år anholdt af Udlændingekontrolafdeling Øst i forbindelse med, at de forsøgte at rejse ud af landet med færgen fra Gedser til Rostock. I deres biler blev der fundet store mængder håndværktøj, som viste sig at være stjålet fra varebiler og byggepladser flere steder i landet.

Fem af mændene modtog dommen, mens den sidste ankede den.

Udlændingekontrolafdeling Øst (UKA Øst) er en specialenhed i Sydsjællands og Lolland-Falsters politi, bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. UKA Øst er placeret i Rødbyhavn. UKA Øst bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen – eksempelvis narkosmugling og omrejsende kriminelle grupper – og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Told og tysk politi. UKA Øst har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland via Rødbyhavn og Gedser.