SKAMMENS SVM-REGERING


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Med tanke på vedtagelsen af koranloven offentliggjorde Berlingskes leder navne på de 94 folketingspolitikere, der stemte for loven under overskriften:

DENNE LEDER ER EN SKAMSTØTTE REJST OVER 94 POLITIKERE.

Og tak for det, for overskriften er fuldt berettiget

Den verdenskendte islamkritiker, dr. Peter Hammond, som har levet i mange år i forskellige islamiske lande, har beskrevet, hvordan den gradvise islamiske erobring vil foregå. Måske det havde været en ide, at de 94 sammensvorne, ikke fra Finderup lade, men fra ja-siden, havde nærlæst den udvikling, der er i gang.

Evolutionen over, hvorledes islams indflydelse på det europæiske kontinent sker, foregår på eksakt samme måde, som den har fundet sted i alle de områder, hvor islam er trængt frem gennem århundrederne. Fra Medina i vest til Malaysia i øst.

Fra mangfoldighed, kulturel diversitet og ofte religiøs tolerance til monoteisme og intolerance er vejen brolagt med død og ødelæggelse. Studer islams stadier. De forløber som følger:

0-2 %

Når den muslimske befolkning er under 2 % i et land, vil muslimerne primært blive opfattet som en fredelig minoritet, der ikke udgør nogen trussel. De bydes endda velkommen af den kulturelle elite som et eksotisk indslag i gadebilledet og af erhvervslivet som et tilskud til arbejdskraften.

2-5 %

Når muslimerne udgør 2 til 5 % af befolkningen, begynder de at rekruttere fra etniske minoriteter og udsatte grupper samt i fængslerne og gadebanderne. De starter egne småbander, der begår hærværk og rapserier.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Historien gentager sig selv

5-10 %

Fra 5 % vil muslimerne begynde at udøve en uforholdsmæssig stor indflydelse på samfundet. De vil f.eks. kræve halalmad i institutioner og særregler på mange andre områder. De vil også begynde at true offentligt ansatte personer og butikspersonale. I form af f.eks. bilbrande, røveriske overfald og gruppevoldtægter udøver de terror mod omgivelserne.

10-20 %

Når muslimerne når 10 % af befolkningen, bruger de udbredt vold og anden lovløshed som middel til at få deres krav opfyldt. Enhver ikke-muslimsk handling bliver opfattet som en krænkelse af islam og fører til gadeoptøjer, brandstiftelser og overfald. Jøder forfølges voldeligt. Gader og pladser okkuperes af muslimer til demonstrationer og anden magtmanifestation. Politiet er overbebyrdet, og fængslerne er fyldt til sidste plads med muslimske bandemedlemmer.

20-40 %

Volden eskalerer, når den muslimske befolkningsdel udgør 20 %. Der opstår ”spontane” oprør, militante jihadgrupper drager hærgende omkring, og jøder dræbes på åben gade. Muslimer brænder kristne kirker og jødiske synagoger af. Politiet forstærkes af militæret, men kan ikke hamle op med voldsmændene.

40-60 %

Når muslimerne udgør 40 % i et land, vil militante muslimer foretage regulære massakrer på anderledes troende, daglig terrorisme og regulær krigsførelse med håndvåben og sprængstoffer. Politiet og landets øvrige myndigheder er sat ud af kraft. Borgerkrigen er en realitet.

60-80 %

Muslimernes forfølgelse af de vantro øges mærkbart. De foretager etniske udrensninger af hele byer. Sharia kræves indført, og al anden lovgivning kræves ophævet. Jizya, særbeskatningen af vantro, indføres.

LÆS OGSÅ:  Den verden vi ikke ser komme

80-100 %

Når 80 % af befolkningen er muslimer, vil der være permanent undertrykkelse af vantro. Der vil forekomme landsomfattende, etniske udrensninger og i til dels endda folkedrab. Ved nådesløs forfølgelse af alle anderledes troende vil muslimerne skabe et land, der 100% islamisk

De farligste islamister er ikke de islamiske terrorister. De farligste islamister er de politikere, der bereder vejen til kalifatet. 5. kolonnen som de 94 folketingspolitikere. Landsforræderne.

Vejen er for de sidstnævnte bliver enten brolagt med underkastelse, sten for sten, eller med passivitet ved ikke at lægge de modsatrettede sten, som kan forhindre den motorvej, som kalifatets tilhængere er i færd med at anlægge, migrantstrømme, muslimernes fødselsfrekvens samt den effektive og hårdtslående fascisme i islam in mente.

Som lederen i Berlingske rigtigt anviste, så er de 94 ja-sigere til koranloven en del af en skamstøtte, men de er også fjender af både nutidens og navnlig fremtidens Danmark. Skam over dem.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)