Snart begynder man at fyre migranterne

Den globale afmatning bider sig fast i Danmark, skriver Børsen. Nye tal for beskæftigelsen viser, at jobvæksten er bremset op. I august steg beskæftigelsen med blot 200 personer. I alt er beskæftigelsen de seneste fire måneder steget med 6300 personer. De fire måneder før det steg beskæftigelsen med 17.500 personer.

Eksporten, der ellers har klaret sig godt gennem afmatningen, snart kan lide et knæk. Hvis man lægger Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannien sammen, har vi fire store eksportmarkeder, der på den ene eller anden måde er kommet i en situation, der gør det sværere at være dansk eksportør. Det er svært at forestille sig, at vi kan blive ved med at have så flot eksportudvikling, som vi har haft.

Svagere udvikling i udlandet vil med tiden smitte af på dansk økonomi, og der er begyndende tegn på opbremsning på arbejdsmarkedet.

24NYT: Den økonomiske afmatning vil få konsekvenser for integrationen af muslimske migranter.

Stigningen i antallet af migranter, der er i job (primært job med løntilskud), som medierne i de seneste måneder har berettet om, hang sammen med opsvinget og var derfor midlertidig.

Så snart vi får økonomisk afmatning og der skal fyres, er det erfaringsmæssigt udlændinge, der ryger først. I Danmark bruges indvandret arbejdskraft nemlig til at dæmpe konjunkturudsving.

En stor del af de migranter, der er kommet i job, vil derfor igen blive sociale klienter med det resultat, at udgiften til integrationen vil stige igen.