Socialministeren forsvarer Socialtilsynets magtfordrejning og angreb på ytringsfriheden og gør trusler til offerets ansvar


Hver uge tager 24NYT temperaturen på ytringsfriheden både i og udenfor Danmark. Medlemmer af Trykkefrihedsselskabets ledelse skriver på skift om aktuelle emner, hvor det frie ord er sat på prøve.


 

Den 20. juli lagde forfatter og blogger Jaleh Tavakoli sin indtil videre sidste klumme på sin blog på JP og satte dermed helt konkret et foreløbigt punktum for sit virke som debattør. Baggrunden er, at Socialtilsynet har sat Jaleh Tavakoli og hendes mand under såkaldt skærpet tilsyn, fordi man mener, at hendes job som blogger, debattør og forfatter er uforeneligt med rollen som plejemor, fordi hun med mellemrum modtager trusler på grund af det, hun skriver.

Socialtilsynet kan sætte plejeforældre under skærpet tilsyn, hvis man ”…er særligt bekymret for driften, for borgernes sikkerhed eller sundhed”. Skærpet tilsyn udstedes: ”…når vi er meget bekymret men stadig tror på, at tilbuddet man rette op på kvaliteten”, som der står på tilsynets hjemmeside.

Som det vil være mange bekendt, blev Jaleh Tavakoli i marts i år sigtet for at have delt en drabsvideo af de to unge kvinder, der blev myrdet i Marokko og i den forbindelse skrev Socialtilsynet til Jaleh Tavakoli og hendes mand, at man påtænkte at inddrage plejetilladelsen til parrets 8-årige datter, som familien har haft i pleje siden hun var blot to dage gammel. På dette tidspunkt var Socialtilsynets begrundelse imidlertid en anden. Dengang mente tilsynet, at det var delingen af drabsvideoen, der gjorde hende uegnet som plejemor, fordi hun ikke var en ”digital rollemodel” for datteren.

LÆS OGSÅ:  Børn skal læse af lyst – ikke pligt

Nu har Socialtilsynet så ændret både sanktion og begrundelse, men selvom der ser ud til, at Jaleh Tavakoli og hendes mand får lov at beholde datteren i første omgang, så er det på ekstreme vilkår: Socialtilsynet insisterer nemlig på, at rollen som plejemor er uforenelig med deltagelse i den offentlige debat, nu blot med den begrundelse, at Jaleh Tavakoli med mellemrum udsættes for trusler for sine synspunkter. Budskabet er imidlertid uændret: du kan ikke bevare din ytringsfrihed, hvis du vil være plejeforælder.

Socialtilsynets første begrundelse for at ville fratage familien plejetilladelsen og rykke et barn væk fra sin familie, var i sig selv grotesk: at Jaleh Tavakoli var uegnet som ”digital rollemodel”. Så kan man vist ikke komme længere væk fra en regulær vurdering af et barns basale behov for tryghed og omsorg.

Med Socialtilsynets afgørelse om at skærpe tilsynet med familien (Jaleh Tavakoli), har man kun tilsyneladende nedskaleret indgrebet, for Socialtilsynet har de facto givet Jaleh Tavakoli et valg: hold din mund eller vi tager din plejedatter fra dig. En klar knægtelse af den grundlovssikrede ytringsfrihed og ret til at deltage i den offentlige debat, som nu kommer fra en af de institutioner, der er et produkt af vores demokratiske retsstat.

Læg hertil Socialtilsynets begrundelse for at skærpe tilsynet (overvågningen): At Jaleh Tavakoli udsættes for trusler. Det er altså offeret, der her gøres til forbryder og som risikerer, at staten tager hendes plejedatter fra hende, fordi hun bliver truet. Det er ikke blot at bøje sig for voldsmandens veto, det er at tilsidesætte statens ypperste opgave og pligt: at sikre borgernes sikkerhed og tryghed.

LÆS OGSÅ:  Er gården sikker nok til sommerbesøg af nysgerrige børn?

Er der så ingen, der griber ind over for denne magtfordrejning fra Socialtilsynets side? Næ – det er der intet, der tyder på, tværtimod: da Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti i sidste måned bad Socialminister Astrid Krag om at: ” redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil tage for at sikre, at plejeforældre kan ytre sig i den offentlige debat, uden risiko for at miste plejetilladelsen af deres plejebarn”, svarede ministeren bl.a.:  Hvis en plejefamilies handlinger, og herunder ytringer, viser sig at have negative konsekvenser for de børn eller unge, der er anbragt i familien, kan det være et element i socialtilsynets vurdering af plejefamiliens kvalitet”.

I én sætning både blåstempler ministeren Socialtilsynets magtfordrejning, træder ytringsfriheden under fode og svigter sin pligt til at værne den mest grundlæggende frihedsrettighed, ytringsfriheden. Og hun gør trusler til offerets problem og ansvar.

Det er et skandaløst svar fra en minister, der vidner om enten ringeagt for vores grundlovssikrede rettigheder, juridisk inkompetence – eller begge dele. Det er ikke en minister værdig i en demokratisk retsstat.

Stillet over for myndighedernes krav om at holde mund eller miste plejetilladelsen har Jaleh Tavakoli gjort det, enhver (pleje)mor, der elsker sin datter ville gøre: hun har trukket stikket og indstillet sin deltagelse i den offentlige debat.

Forhåbentlig kun midlertidigt.

OBS: DR har fået Facebook til at lukke 24NYTs side. Derfor kan vi ikke selv dele denne artikel. Vi håber, at læserne selv vil dele den fra egne Facebook-profiler.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)