Sorteret tøj sendes til forbrænding

Tekstilsorteringen er en del af den affaldsplan, som blev vedtaget af Folketinget i juni. Med den skal affald fra 2021 sorteres i ti forskellige fraktioner, hvoraf tekstilaffaldet fra 2022 bliver den ene, skriver Berlingske.

Politikerne har udelukkende haft fokus på, hvordan tekstilaffaldet skal sorteres, men ikke på, hvad der skal ske, når det er indsamlet”, siger Niels Overgaard, kommunikationskonsulent og tekstilansvarlig i Dansk Affaldsforening.

Det er derfor p.t. umuligt at komme af med tekstilerne, og derfor er forsyningsselskaberne nødt til at sende det indsamlede videre til forbrænding.

Man plejer at sælge størstedelen af genbrugstøjet til Øst- og Centraleuropa. Men øget velstand har gjort det muligt for flere at købe nyt tøj i stedet for brugt. I nogle lande er nyt tøj ligefrem billigere.

Så lige nu aner forsyningsselskaberne, hvad de skal gøre ved det indsamlede tøj, og så er det kun tilbage at brænde det.