Staten i voldsomt angreb på demokratiet – DR angav 24NYT til Facebook

Op til folketingsvalget og valget til EU-Parlamentet vil 24NYT være en vigtig del af nyhedsdækningen, fordi vi er et af meget få uafhængige medier i Danmark. DR’s beslutning om at få Facebook til at lukke vores side er derfor en stor kæp i hjulet på demokratiet.

Mediernes ”collusion”?

Med få dages mellemrum har 24NYT modtaget næsten enslydende mails fra hhv. Berlingske, DR og Politiken. De tre medier har bedt diverse medieeksperter om at se kritisk på 24NYT’s historier og nyheder. Eksperterne har samstemmende konkluderet, at 24NYT er et ”junk medie”, der bringer ”fake news”, og 24NYT blev bedt om at svare på kritikken.

Det er ikke fordi vi har hang til konspirationsteorier, men timingen er tankevækkende: ikke alene er henvendelserne fra Berlingske, DR og Politiken til 24NYT kommet med få dages mellemrum (hhv. den 25. marts, 2. april og 11. april). Det er også tankevækkende, at de tre medier angriber 24NYT netop nu, få uger før folketingsvalget og valget til EU-Parlamentet.

Man kan derfor have en slem mistanke om, at der har været tale om aftalt spil, en dansk afart af ”collusion”, for det kan ikke være et tilfælde, at landets førende medier med få dages mellemrum iværksætter en hetz mod en politisk modstander og kommerciel konkurrent.

DR angiver 24NYT til Facebook

Facebook har den 10. april om formiddagen meddelt 24NYT, at vores officielle Facebook-side er lukket. Få minutter efter lukningen havde vi en DR-journalist i røret (DR har åbenbart holdt øje med vores side), som lidt bekymret spurgte om årsagen til, at vores side på Facebook var lukket. Det havde 24NYT ingen anelse om på dette tidspunkt.

Om eftermiddagen samme dag har DR bragt en artikel om lukningen af vores Facebook-side. I bemeldte artikel kunne vi læse, at den kreative skatteyderfinansierede statsradiofoni har angivet 24NYT til Facebook. DR har leveret ”belastende” fakta og spørgsmål vedr. 24NYT’s side til Facebook, hvilket har resulteret i, at vores side på platformen blev lukket.

Hvorfor sker det netop nu?

I EU er man i gang med et korstog mod såkaldte “fake news”, som er en omskrivning for nyheder, der indeholder EU-skeptiske, indvandrerkritiske og nationalkonservative holdninger og synspunkter.

EU’s tankepoliti har presset tech-giganterne som Facebook, Twitter og Google til at skrive under på EU-retningslinjer, hvor de forpligter sig til at udelukke højrefløjspartierne fra politisk debat og dialog samt bortcensurere ”fake news”. Det vil uundgåeligt ende med politisk misbrug, hvilket Facebooks blacklisting af 24NYT, en næsten ukendt systemkritisk netavis, på DR’s foranledning er et godt eksempel på.

Manipulatorisk bestillingsarbejde

Opdragsgiveren får som bekendt de konklusioner, som der betales for. Eftersom de medieeksperter, som hhv. Berlingske, DR og Politiken har hyret til opgaven, er nået frem til identiske konklusioner, kan man have en mistanke om, at disse har været defineret og bestilt på forhånd, og så skulle eksperterne understøtte dem med deres autoritet og professortitler.

De opportunistiske lejesvende i medieforskerverdenen, der har leveret ”ammunition” til Berlingske, DR og Politiken, er:

 • Peter Bro, SDU
 • Mark Ørsten, RUC
 • Lotte Bøgh Andersen, AU
 • Kenneth Renicke, RUC
 • Morten Skovsgaard, SDU
 • Robert Ormrod, AU
 • Eva Mayerhöffer, RUC
 • Johan Farkas, Malmø Universitet

I 24NYT’s optik er det ikke en seriøs analyse, disse tredjerangs lejesvende har leveret, men manipulatorisk bestillingsarbejde med henblik på at kaste smuds på 24NYT.

LÆS OGSÅ:  Nye tal: Så mange procent af skoleelever er indvandrere og efterkommere

”Eksperterne” har bl.a. konkluderet, at ”24NYT’s artikler er junk news kendetegnet ved brug af utroværdige kilder”. Hertil skal det siges, at 99 pct. af de nyheder, som 24NYT bringer og kommenterer (primært i sektionen ”Fra andre medier”), og som eksperterne kalder ”junk news”, kommer fra danske medier (primært Berlingske, Børsen, Ritzau og JP) samt udenlandske medier (primært Reuters, CNN, Fox News og Breitbart). Det er derfor helt hen i vejret, at eksperterne betegner ovennævnte kilder som utroværdige og deres nyheder som ”falske”.

Nedenstående eksempler fra DR’s kritiske brev til 24NYT viser klart DR’s elendige journalistiske håndværk:

Spørgsmål 1 fra DR:

Vedr. 24NYT’s nyhed ”Unge indvandrere er megakriminelle”. I skriver, at mange unge indvandrere er blevet sigtede. Er man kriminel, fordi man bliver sigtet, eller er man først kriminel, når der er afsagt dom?

24NYT svarer: Da nyheden stammer fra Berlingske, bør dette spørgsmål stilles til Berlingskes redaktion. Læs i øvrigt denne nyhed, som også bygger på en artikel fra Berlingske: https://24nyt.dk/ikke-vestlige-indvandrere-er-ekstrem-kriminelle/

Spørgsmål 2 fra DR:

Vedr. 24NYT’s nyhed ”Muslimsk indvandring ligner et pyramidespil”. Hvem har besluttet, at massiv import af muslimske flygtninge og migranter skulle opveje det faldende fødselstal i EU?

24NYT svarer: Det er velkendt, at i 2014-2015-2016 har politikerne hyppigt henvist til, at indvandring er nødvendig grundet det faldende fødselstal i EU. Det er politikerne i de enkelte lande, herunder Danmark, der har importeret muslimske analfabeter, som er inkompatible med og i opposition til de moderne europæiske samfund. Der er i dag bred konsensus om dette herhjemme, men åbenbart ikke i DR. Med hensyn til ”pyramidespil”, så er nyheden forsynet med et link til en kildeartikel i theglobalist.com.

https://24nyt.dk/muslimsk-indvandring-ligner-et-pyramidespil/

Spørgsmål 3 fra DR:

Vedr. 24NYT’s nyhed ”EU’s forslag vil føre til misbrug i Danmark”. Hvilke kilder bygger 24NYT det på, når I skriver: “forslaget kan ikke undgå at føre til et misbrug”?

https://24nyt.dk/eus-forslag-vil-foere-til-misbrug-i-danmark/

24NYT svarer: Muligheden for misbrug af det danske dagpengesystem blev luftet så tidligt som i juni 2018 af Dansk Folkepartis EU-ordfører, Kenneth Kristensen Berth:Det er dybt problematisk. Der er allerede i dag et problem med tre måneder. Vi åbner en ladeport for at kunne sætte det her i system, så det kan blive udsat for systematisk misbrug ligesom med vores SU-system”.

https://www.jv.dk/regionalt/EU-vil-sikre-udlaendinge-danske-dagpenge-efter-en-maaned/artikel/2621929

Den 27. feb. 2019 lød overskriften i Politiken: ”Politikere frygter misbrug, når EU-borgere kan få dagpenge efter helt ned til én dags ophold i Danmark” og i BT: ”Politikere frygter misbrug af nye EU-regler om dagpenge”.

Spørgsmål 4 fra DR:

Vedr. 24NYT’s nyhed ”Det er alt, alt for slapt DF”. Hvor har I formuleringen om, at ingen i DF’s top tror på, at man kan skubbe 500.000 mennesker ud? I skriver, at det er Berlingske der skrev det – hvilken artikel henviser I til?

https://24nyt.dk/det-er-alt-alt-for-slapt-df/

24NYT svarer: Det er egentlig utroligt, at DR’s journalister ikke kan finde den artikel i Berlingske, som 24NYT henviser til. Så her er lidt hjælp. I Berlingskes artikel af 16. april om de grisefarvede danskere står det sort på hvidt:

Jo, DF-ledelsen vil gerne smide så mange kriminelle udlændinge ud som muligt. Sammen med regeringen har DF før jul også fået gennemtvunget et paradigmeskifte, som skal føre til, at flere flygtninge rejser hjem, når forholdene i hjemlandene er sikre nok. Men ingen i partitoppen tror i ramme alvor, at man vil kunne skubbe 500.000 mennesker ud og genskabe 1950ernes Danmark”

LÆS OGSÅ:  Første dom efter ny 'respektpakke': Ni måneders fængsel for stenkast mod politiet

https://www.berlingske.dk/politik/analyse-da-dr-analytikeren-talte-om-df-og-de-grisefarvede-danskere

24NYT skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at kvaliteten af det journalistiske arbejde på Berlingske og Politiken er ligeså elendig som den er på DR.

Vi er ikke Holdningsløse Tidende

Hverken Berlingske, DR eller Politiken har ret til at føre sig som eksponenter for den høje moral samt objektiv og værdifri kvalitetsjournalistik. Selv om de tre medier har en klar politisk og ideologisk dagsorden, prøver de på at bilde offentligheden ind, at de er værdifri. Journalistik er imidlertid ikke værdifri.

Borgerlige tænkere, ikke mindst Schumpeter og Hayek, har længe haft øje for, at medierne langt fra er neutrale formidlere af fakta og objektive sandheder. Kriterierne for, hvilke nyheder der skal fremhæves, hvordan de skal vinkles, hvilke aspekter der skal fremhæves og hvilke, der skal undertrykkes, afspejler journalistens eget subjektive verdensbillede og ideologiske agenda. Der eksisterer ikke objektiv journalistik. Vinklingen af historierne er ikke naturgiven, og det er helt afgørende, hvordan man vinkler nyhedshistorierne.

De politiske journalister i de etablerede medier leverer ikke stof, som gør læserne klogere. De henviser til fakta og tal uden at sætte dem i kontekst og fremlægge relevante perspektiver. Eller sætter dem i kontekst, der afspejler den kulturradikale dagsorden, mens vinklinger og udlægninger, som de etablerede medier ikke bryder sig om, betegnes som fake news.

24NYT kritiseres for at blande nyheder med holdningstilkendegivelser, og det er korrekt, fordi det er netop vores redaktionelle koncept. Vi har stærke holdninger til de vinklinger, som de etablerede medier har på deres nyheder og historier, og det er vores mission qua holdningstilkendegivende kommentarer at nuancere de etablerede mediers dækning. Det gør vi ved at sætte nyhedsstof og historier i et perspektiv, der understøtter en anden dagsorden end den liberale, globalistiske, multikulturelle og indvandrervenlige, som er dominerende i de etablerede medier.

Staten lukker munden på en systemkritisk netavis

Facebooks lukning af 24NYT’s side viser, at statsmagten Danmark ikke har noget problem med at lukke et systemkritisk medie. For, ja, som et statsejet selskab er DR en del af statsapparatet, uanset deres redaktionelle uafhængighed.

Eftersom DR er omfattet af offentligretlige regler, kunne det derfor være nærliggende at spørge politikerne i dette land om følgende:

 • Er det lovligt for en forvaltningsmyndighed som DR at indberette konkurrerende mediers påståede overtrædelser af Facebooks vilkårligt forvaltede retningslinjer til Facebook? Er det i overensstemmelse med de presseetiske principper og forvaltningsretlige regler?
 • Er det lovligt for en forvaltningsmyndighed at henvende sig til Facebook med stikker-materiale, der bygger på udtalelser fra danske eksperter, der udtaler sig om, hvad der gælder efter Facebooks retningslinjer, selv om ingen ekspert i dag kan udtale sig kvalificeret om, hvad Facebooks retningslinjer, der forvaltes vilkårligt, tilsiger?
 • Er det lovligt for en forvaltningsmyndighed at drive stikkervirksomhed og bagefter skjule, hvad den har gjort? (DR har i sin første artikel indrømmet, at 24NYT er fjernet fra Facebook på foranledning af DR. Få dage efter blev denne indrømmelse fjernet fra DR’s artikel.
LÆS OGSÅ:  Vold mod DSB-ansat

https://24nyt.dk/afsloering-dr-fjerner-problematisk-indroemmelse-om-samarbejde-med-facebook/

 • Er det lovligt for en skatteyderfinansieret forvaltningsmyndighed som DR at bruge stikker-materiale til at eliminere et succesfuldt konkurrerende medie? (Af DR’s egen artikel fremgår det, at 24NYT over de sidste 2 år er nået op på 295.000 likes, reaktioner, delinger og kommentarer på Facebook. Dermed har 24NYT fået flere interaktioner end dagbladet Børsen og kom tæt på Information og Kristeligt Dagblad. Senest har vi i den private sektor oplevet en lignende situation med Falck, der har brugt et PR-firma til at svine hollandske Bios til og presse firmaet ud af det danske marked. Det er også forkasteligt, men DR er til forskel fra det privatejede Falck en forvaltningsmyndighed.)
 • DR har givet 24NYT afslag på vores anmodning om aktindsigt i korrespondancen mellem DR og Facebook. Er det lovligt for en forvaltningsmyndighed i sit afslag på aktindsigt at undlade at give klagevejledning, hvilket de forvaltningsretlige regler kræver?

Kampen i den gode sags tjeneste fortsætter

Den hårdt pressede og handlingslammede liberale magtelite i EU, herunder Damark, er i færd med at tage mere og mere totalitære instrumenter i brug for at bevare magten. Når magteliten føler sig truet, så er det første, der ofres, demokratiet og de politiske rettigheder såsom ytringsfrihed. Pakket pænt ind i vendinger som ”forsvar af grundlæggende europæiske værdier” og ”kampen mod fake news”.

De samme totalitære instrumenter, magteliten bruger, blev brugt i Sovjetblokken under den kolde krig. Pravda og lignende aviser i de kommunistiske lande leverede endimensionel propaganda, som kun blev imødegået af radioudsendelser fra Radio Free Europe og Voice of America. Deres udsendelser viste den anden side af medaljen for borgerne i Sovjetblokken.

24NYT og netaviser med en lignende profil har den samme rolle i Danmark. Vi viser bagsiden af medaljen, som de etablerede medier skjuler for danskerne. Vi mener ikke, at danskerne skal leve i ét ideologisk og politisk ekkokammer domineret af de kulturradikale medier.

Det er i øvrigt ikke første gang, at DR vil en systemkritisk avis til livs. Da P3-medarbejderen Anders Stegger i sin tid opfordrede firmaer til at stoppe deres annoncer i Den Korte Avis og dermed fjerne avisens eksistensgrundlag, advarede statsministeren DR mod at politisere på denne måde, idet det var stærkt kritisabelt, at den fællesejede DR ville lukke munden på en avis, der har en saglig og stærk holdningsside.

De holdninger og synspunkter, som 24NYT repræsenterer, forsvinder ikke, fordi DR og Facebook har lukket vores profil. Tværtimod vil den slags censur bestyrke vores læsere i, at de er oppe mod en magtelite og et politisk system, som vil gøre alt for at undertrykke vores synspunkter.

Bundlinjen er, at medierne er en ideologisk kampplads, hvor der kæmpes om vælgernes hjerner og sjæle. Vi skal derfor opfordre alle kritisk tænkende mennesker i dette land til at læse 24NYT, dele vores nyheder, klummer og historier, og støtte os økonomisk, så vi kan fortsætte vores kamp i en god sags tjeneste.

André Rossmann

OBS: Da 24NYT efter DRs henvendelse er udelukket fra at bruge Facebook, beder vi alle læsere om at dele denne leder på deres egen Facebook-profil. Tak.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)