Udlænding idømt fængsel og udvisning for bestandigt for indsmugling af narko

Den 44-årige har erkendt indsmugling af 1,7 kilo ketamin, men taget forbehold for anke i forhold til udmåling af straffen.

En 44-årig mand, hollandsk statsborger, blev tirsdag ved Retten i Sønderbog idømt tre års fængsel samt udvisning for bestandig i en sag om indsmugling af narkotika.

Hændelsen fandt sted den 9. juli ved Frøslev Grænseovergang, hvor den 44-årige ankom i personbil og blev taget ud til kontrol af toldere fra Toldstyrelsen.

Ved den indledende kontrol med en narkohund stod det klart, at der var ulovlige stoffer gemt i køretøjet. Og ved den efterfølgende kontrol i Toldstyrelsens undersøgelseshal fandt tolderne i alt 1,7 kilo ketamin, et bedøvende stof, gemt flere steder i bilen.

Derefter blev den 44-årige mand anholdt af betjente fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi og efterfølgende varetægtsfængslet.

Den 44-årige har erkendt indsmuglingen, men taget forbehold for anke i forhold til udmåling af straffen.

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. UKA Vest er placeret i Padborg – tæt på landegrænsen til Tyskland.
UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen – eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland.
På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet.
UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer m.v.