Venstres kritik af S er rent hykleri

Mette F. har flere gange ændret lovgivning på udlændingeområdet sammen med sine støttepartier og ifølge forståelsespapiret mellem regeringen, de Radikale, Enhedslisten og SF er flere udlændingelempelser på vej.

Ifølge Berlingske kritiserer fungerende politisk ordfører for Venstre, Sophie Løhde, den socialdemokratiske regering for ”adskillige lempelser på meget kort tid”.

Lad os sige som det er. Det er hip som hap, om det er V eller S, der administrerer dansk udlændingepolitik.

Hverken V eller S vil udfordre de indgåede internationale konventioner, FN, EU-systemet og Merkel.

Hverken V eller S vil indgå hjemsendelsesaftaler med muslimske lande i Mellemøsten og Afrika, så kriminelle udlændinge kan sendes hjem.

Hverken V eller S vil indføre et asylstop, så økonomiske migranter, der krydser flere sikre lande, inden de når frem til den danske grænse, kan forhindres i at ansøge om asyl i Danmark.

Hverken V eller S vil stoppe overførselsindkomster til ikke-vestlige indvandrere for at tvinge dem til at forsørge sig selv.

Hverken V eller S vil stoppe den befolkningsudskiftning, der på sigt ikke kan undgå at gøre danskerne til et mindretal i deres eget land.

Lad os minde Sophie Løhde om, at det var Løkke, som  beredvilligt har skrevet under på FN’s migrationspagt, der har til formål at fremme migrationen, og som Danmark vil overholde til punkt og prikke, selv om pagten rent juridisk ikke er bindende.

Lad os også minde om, at i 2015 var der ca. 264.000 muslimer i Danmark. Under Venstres, Konservatives, Liberal Alliances og DF’s “stramme” udlændingepolitik er andelen af muslimer vokset til 320.000, en stigning på 21 pct.

Og lad os til sidst minde om, at VLAK inden det sidste folketingsvalg selv har stillet udlændingelempelser i udsigt. F. eks. forbedring af vilkårene for børnene på Sjælsmark.

Det er ikke fordi 24NYT har sympati for de røde udlændingelempelser, men Sophie Løhdes kritik af S er hykleri, der er så tykt, at det driver ned ad væggen.

André Rossmann