Virksomhedernes retsstilling er væk

Coronakrisen har efterladt danske virksomheder i en usikker retstilstand, hvor de lever på politikernes nåde og gode vilje, skriver Andrew Hjuler Crichton, generalsekretær for Advokatsamfundet, i Børsen.

”Før coronakrisen kendte virksomhederne deres retsstilling på forhånd. Virksomhederne vidste, hvad de kunne regne med, og kunne se deres retskrav. Det er et særdeles vigtigt princip i et retssamfund, at borgere og virksomheder ved, hvad der gælder, og kan få at vide, hvordan de skal agere.

Det afskaffede man med epidemiloven. Og vi har endnu ikke fået en ny lovgivning, der giver virksomhederne deres retsstilling tilbage. Situationen er nu den, at hvis noget er decideret ekspropriation, så har virksomhederne krav på erstatning. Men ved andre tvangsindgreb og nedlukninger har virksomhederne ikke krav på erstatning og kender reelt ikke deres retsstilling.

I praksis ved virksomhederne ikke, om de er købt eller solgt. De ved heller ikke, om de kan få erstatning næste gang, der måtten komme et indgreb”.