Åbenlys narkohandel blandt unge i Nordsjælland

Ecstasy og kokain er i stigende grad en del af festkulturen blandt unge i Nordsjælland og København, skriver Berlingske.

”8,9 procent af de danske unge mellem 15-19 har brugt illegale stoffer den seneste måned. For Gentoftes unge i samme aldersgruppe er det 17,8 procent. For københavnske unge er tallet ligeledes 17,8 procent.

De 20-25 årige af Gentoftes unge har et mindre forbrug end de helt unge. Den tendens er omvendt for københavnske og danske unge.

Narkosalget foregår bl.a. i frikvartererne på skolerne, og gennem sociale medier som Instagram og Snapchat bestilles der stoffer og aftales levering”.