Bag kulisserne i verdens lykkeligste land

Siden 2012 har Danmark ligget i toppen af FN’s liste over verdens mest lykkelige lande. Vi er verdens lykkeligste, siger danskerne. Men medicinalstatistikken fortæller om en halv million danskere på lægeordinerede lykkepiller. Folk er ensomme. Børnene mistrives.

En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser ifølge Berlingske, at selvskade er et udbredt fænomen blandt unge.

”Hver fjerde pige i 9. klasse siger i undersøgelsen, at hun har prøvet at skade sig selv med vilje på et tidspunkt i sit liv ved for eksempel at skære i sig selv, kradse sig selv til blods eller slå hovedet mod genstande. Det samme siger hver syvende dreng.

Selvskade hænger uløseligt sammen med mistrivsel, og den høje forekomst må derfor betragtes som et vidnesbyrd om, at de unge mistrives mere end tidligere”.

En undersøgelse foretaget på Aalborg Universitet viser, at hver tredje – 34 pct. – af de danske gymnasieelever har udøvet selvskade på et tidspunkt i deres liv.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017 er antallet af danskere med dårligt mentalt helbred steget, og det er særligt i aldersgruppen fra 16 til 24 år, stigningen sker.

Hele 9 pct. af de 13-17-årige og 11 pct. af de 18-29-åroge har mindst en psykisk diagnose.

Der er også sket en stigning i antallet af danskere med højt stressniveau. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil er der en stor kønsforskel med 21 pct. af mænd og 29 pct. af kvinder med et højt stressniveau.

Danskerne bliver også federe og federe. Mere end hver femte dansker er i dag diagnosticeret sygeligt overvægtig, og tallene galopperer derudaf.

Ældre Sagen anslår, at der er 50.000 ensomme ældre i Danmark. En fjerdedel af dem bor på plejehjem. Her står den på uskiftede bleer, sjældne bade og afhængigheden af de såkaldt varme hænder, som behandler de ældre med hjerteløshed og uanstændighed.

En af de mange danske myter er, at velfærdsstaten pr. definition er god og godt for mennesker. Virkeligheden er, at velfærdsstaten er menneskefjendsk.

Den skaber større afstand mellem mennesker i stedet for at bringe dem sammen i et tættere fællesskab. Den gør mennesker svagere snarere end stærkere. Den producerer ikke flere vindere, men flere tabere og flere ulykkelige eksistenser end mennesker, der lykkes med deres liv.

Det er en falliterklæring for det danske velfærdssamfund.

André Rossmann