Bandemedlem var i besiddelse af kæmpe våbenlager

Onsdag blev en mand fra en bandegruppering fundet skyldig i besiddelse af de 11 skydevåben, der sidste år i september blev fundet i en kælder under Jesper Brochmands Gade 1 på Nørrebro. Han blev ligeledes fundet skyldig i besiddelse af en revolver, som han først havde placeret og siden hen fjernet fra kælderrummet.

Københavns Byret fandt derudover, at besiddelse af våbnene var sket som led i en bandekonflikt med en anden bandegruppering, og derfor blev han også fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 81 a – den såkaldte bandeparagraf.

Baggrunden for sagen er, at politiet -på baggrund af kildeoplysninger- den 26. september 2017 fandt 11 skydevåben i et kælderrum. Politiet fjernede våbnene og satte videoovervågning. Samme aften kunne de konstatere, at der havde været en umaskeret person nede i kælderrummet og lægge en revolver, som han to timer senere fjernede fra kælderen igen. Denne gang var han maskeret. Den dømte har under sagen erkendt, at det er ham på videoovervågningen. En anden person, som efter politiets opfattelse kunne knyttes til kælderrummet, idet han boede i ejendommen, blev frifundet, idet retten ikke mente, at der var tilstrækkelige beviser mod ham.

Det var et enigt nævningeting, der kom frem til kendelsen.

Strafudmålingen bliver behandlet under et retsmøde i Københavns Byret den 25. oktober 2018