Danmark beriges langsomt men støt

Ca. 600 personer fik tildelt asyl i Danmark sidste år, oplyser medierne. Det er det laveste tal siden 1992, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), som forklarer, at det dels skyldes coronakrisen og dels en stram udlændingepolitik. Tesfaye tilføjer, at det er svært at vurdere, hvad det lave antal migranter i 2020 konkret betyder for asyltallet.

24NYT: Tesfaye kan ikke vurdere, hvad de 600 personer, der fik tildelt asyl i 2020t, konkret betyder for asyltallet, fordi man p.t. ikke ved, hvor mange familiesammenføringer de 600 migranter vil udløse. Og det er ikke små ting.

I 2017 fik 2.750 migranter asyl og permanent ophold i Danmark. I 2018 – 1.652. I 2019 – 1.783. Og i 2020 – 600. I alt 6.715.

Antallet af familiesammenføringstilladelser i 2017, 2018, 2019 og 2020 var henholdsvis 7.015, 4.601, 3.222 og 3.770. I alt 18.608. (Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet, Tal på udlændingeområdet pr. 30.11.2020)

Går det, som det plejer at gå, må man forvente, at de 25.323 migranter og familiesammenførte, som i perioden 2017-2020 fik asyl i Danmark, i løbet af 40-50 år bliver til 200.000 indvandrere og efterkommere. De fleste på livsvarig offentlig forsørgelse.