Danmark sender millioner af kubikmeter spildevand ud i naturen

90.000 kubikmeter spildevand skulle i disse dage have været hældt ud i Øresund. De 290.000 kubikmeter udgør dog kun en lille del set i forhold til den samlede mængde spildevand, som hvert år ender i danske vandløb, søer og hav, viser en opgørelse fra Miljøstyrelsen ifølge Berlingske.

Her estimeres det, at der i perioden fra 2014 til 2018 er udledt over 200 millioner kubikmeter spildevand i Danmark, og ud med vandet skylles hundredvis af ton kvælstof og fosfor.

Det er sket i tusindvis af tilfælde i stort set samtlige af landets kommuner i de senere år.