Danmarks dygtigste faglærte landmænd bliver del af et nyt talentforløb

D. 15. september mødtes nyuddannede faglærte landmænd indenfor Kvæg og Gris for første gang i et nyt Talentforløb udviklet i samarbejde mellem LandboUngdom, Danske Landbrugsskoler og Landbrug & Fødevarer.

Foruden netværksaktiviteter, bød programmet på faglige oplæg om fremtidens landbrug ved Udviklingschef i SEGES, Jakob Lave samt indlæg fra sektorformand for Kvæg, Christian Lund og sektornæstformand for Gris, Allan V. Pedersen. Mellem oplæggene udvekslede talenterne erfaringer og tanker om bæredygtighed, økonomi og fremtidens landbrug.

”Det var rigtig spændende at starte i Talentforløbet, og jeg ser meget frem til det videre forløb, hvor der er lagt et godt program for os. Jeg ser frem til at være sammen med andre, der er lige så engagerede om landbruget, som jeg er”, siger Vivi Kleis Andersen, der er udpeget af Gråsten Landbrugsskole og til dagligt arbejder på Danmarks Kvægforskningscenter.

Om Talentforløbet

LandboUngdoms Talentforløb tilbyder de dygtigste elever et landsdækkende netværk indenfor Kvæg og Gris. De udvalgte talenter er i fuld beskæftigelse i landbruget i løbet af Talentforløbet for at kunne drage paralleller til dagligdagens opgaver.

Talenterne er udpeget af landbrugsskolerne, som har udvalgt nyuddannede faglærte landmænd på henholdsvis kvæg og griselinjen ud fra et sæt udvælgelseskriterier. Udvælgelseskriterierne har fokus på om eleven er en værdig repræsentant for erhvervet, den bedste indenfor sit område på skolen og er fremtidens landmand enten som selvstændig eller anden markant stilling.

LÆS OGSÅ:  Snesevis af dyr omkommet – nu er landmand sigtet

“Vi vil gerne give de her unge mennesker en bid af, hvad det indebærer at være ledende indenfor landbruget f.eks. i form af bestyrelsesarbejde eller i erhvervslivet”, siger Jacob, en af tovholderne på Griseforløbet.

“Vi håber, vi kan være med til at styrke dem til deres videre arbejde. Vi har fundet nogle spændende virksomheder, som vi skal ud at besøge og nogle kloge landmænd, som de kan blive inspireret af”, tilføjer Bjørn, en af tovholderne på Kvægforløbet.

Talentforløbet består af en række netværksmøder, hvor deltagernes faglighed bliver udfordret gennem faglige besøg ved nogle af de dygtigste landmænd og fagpersoner i Danmark. Talentforløbet indeholder også et besøg på Axelborg og en studietur for at sætte landbrugsfaglighed ind i en europæisk kontekst. Forløbet koordineres og afvikles af to unge netværkskoordinatorer, som er støttet af LandboUngdoms Fælleskontor. Et væsentligt perspektiv i Talentforløbet er at sikre, at den faglærte landmand ser nødvendigheden og muligheden i at fortsætte sin landbrugsuddannelse.

Der er 18 faglærte landmænd i alt fordelt med ni på Kvægforløbet og ni på Griseforløbet. Det er næsten alle skoler, som har indstillet talenter til Talentforløbet.