Danske Banks ledelse skal friholdes for ansvar

Bestyrelse og direktion i Danske Bank skal kunne friholdes for ansvar for økonomisk kriminalitet. Det foreslår banken, at der skal skrives ind i bankens vedtægter, skriver Børsen.

Den nye bestemmelse i bankens vedtægter går ud på, at bestyrelsen kan foreslå, at generalforsamlingen friholder nuværende og tidligere bestyrelses- og direktionsmedlemmer for at skulle betale erstatning i sager om hvidvask, økonomisk kriminalitet eller sanktionsbrud.

Netop den del er usædvanlig, påpeger Hanne Birkemose, der er juraekspert på Aarhus Universitet. ”Det er usædvanligt, at man også ønsker at friholde bestyrelsesmedlemmer eller direktionen i forbindelse med eksempelvis hvidvask eller økonomisk kriminalitet“, siger Hanne Birkemose.

Danske Bank forklarer, at friholdelse af topledelsen for ansvar for økonomisk kriminalitet er nødvendig for at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.