Danske lærere er dårligere end i vores nabolande

Selv om eleverne bliver testet igen og igen, har ingen rigtigt forsøgt at teste lærernes faglige kundskaber. Før nu, skriver Berlingske.

Krakas og Deloittes undersøgelse af den danske lærerstand viser, at kvaliteten af folkeskolelærerne bliver dårligere og dårligere. Danske lærere er væsentligt dårligere til at læse, til matematik og til problemløsning, end lærerne i Norge, Sverige, Tyskland og Finland er – altså dårligere end lærerne i de lande, Danmark oftest sammenligner sig med.

En del af forklaringen er, at lærerne i den danske folkeskole ikke var blandt de dygtigste i gymnasiet. Hertil kommer, at 18 pct. af de ansatte undervisere i den danske folkeskole ikke er uddannede lærere, mens 10 pct. har ingen uddannelse.

24NYT: Når politikerne brøler om en dansk folkeskole i verdensklasse, stikker de danskerne blår i øjnene. Megatrenden er, at folkeskolelærernes faglighed og elevernes uddannelsesniveau falder konstant med det resultat, at år efter år udklækkes der en ny generation af funktionelle analfabeter.

Mens lærere tidligere blev rekrutteret fra befolkningens intelligensreserve, er lærerstuderende de sidste 20-30 år blevet rekrutteret blandt unge, der har svært ved at blive optaget på andre uddannelser.

Selv om undersøgelser viser, at folkeskoleelever får højere karakterer, hvis de bliver undervist af lærere med høje gymnasiekarakterer, er 18 pct. af de læreransatte i folkeskolen ikke læreruddannede, og fagligheden hos de resterende 82 pct. er alarmerende lav.

Siden 1970’erne har folkeskolen i katastrofal grad tabt fagligt fokus. Faglig stolthed blandt lærerne er afløst af socialdemokratisk fagforeningskultur. I stedet for at give eleverne brugbare kundskaber har de røde reformpædagoger set som deres mission at gøre dem til lykkelige og harmoniske mennesker med ”kulturel forståelse og globalt udsyn”.

Den herskende pædagogiske ideologi har ødelagt respekten for basale færdigheder i skolen. Folkeskolen er blevet en pølsefabrik, der udklækker funktionelle analfabeter. Over 580.000 danskere har svært ved at læse, 530.000 har svært ved at regne, og 1.000.000 kan ikke bruge it på et basalt niveau.

Verdens dyreste folkeskole er ved at blive samlingssted for et B-hold bestående af ressourcesvage og fattige elever, mens de riges børn i stigende grad sendes til privatskoler.

I 2017 begyndte hvert sjette barn på fri- eller privatskole. Der er således tusinder af danske familier, der ikke bare betaler til deres børns uddannelse over skatten, men som også bruger en ofte betragtelig privat sum oven i skatten.

Socialdemokratiet og lærerne fortsætter kampen for at få ødelagt fagligheden i skolerne. Det er dårligt nyt for dansk erhvervsliv og godt nyt for de lande, Danmark er i konkurrence med.