Danske virksomheder med familien i spidsen skaber langsigtede resultater

Danske familieejede virksomheder er blandt de bedste i verden, når det kommer til at skabe omsætning og vækst. Det kan også mærkes hos tredje generation af Støvsugerbanden.

Danske virksomheder med et familieejer- og lederskab i spidsen er blandt verdens bedste. Det viser en rapport fra revisions- og analyseselskabet PwC, som udkom i slutningen af 2018. Og selv i konkurrencen med andre typer virksomheder, hvor bestyrelser sammensættes for at sikre de rigtige kompetencer til virksomheden, så kan de familiedrevne virksomheder noget særligt.

– I modsætning til eksempelvis kapitalfonde eller børsnoterede virksomheder, hvor der ofte er fokus på et kortsigtet afkast, så kan de ejerledede virksomheder tænke ti eller tyve år frem i tiden. Det betyder, at de kan opbygge kompetencer og kapacitet på nogle områder, som måske ikke giver afkast i starten, men som overordnet styrker virksomheden for fremtiden, fortæller professor og akademisk leder ved CBS’ Center for Ejerledede Virksomheder, Niels Westergård-Nielsen.

Dansk støvsugerdynasti kører på tredje generation

Støvsugerbanden er en af de virksomheder, som har kunne tænke langsigtet. I snart 60 år har danskerne kunne gå ned i den lokale filial af Støvsugerbanden og få råd og vejledning til deres støvsugerapparat fra et af medlemmerne i Broch-familien, som i tre generationer har drevet butikkerne.

– Det er et kæmpe ansvar at overtage en virksomhed som tredje generation. Der er en masse forventninger og ambitioner, der skal indfries, ikke kun overfor mig selv, men også overfor resten af familien, fortæller Nicole Kiel Broch, der siden 2012 har været administrerende direktør for Støvsugerbandens syv butikker, der stabilt har leveret en millionomsætning de seneste år.

– På den anden side kan man også sige, at jeg har fået det ind fra barnsben. Butikken har altid været en del af mit liv, og det ville næsten være mærkeligt for mig ikke at skulle føre familiedynastiet videre.

Familieejede virksomheder skal indfange næste generation

Det er så godt som en forudsætning for de familieejede og ejerledede virksomheder, at næste generation bliver formet tidligt. Det fortæller Niels Westergård-Nielsen:

– Det kræver meget af den næste generation at skulle overtage en familievirksomhed, og stik mod vores ellers ganske liberale tilgang til børneopdragelse, så viser vores undersøgelser, at hvis næste generation skal lykkes med overtagelsen, så er man nødt til at forberede børnene allerede tidligt på de forpligtelser, der følger med virksomheden – men også på de muligheder, det så giver.

Og hos Støvsugerbanden kan Nicole Kiel Broch supplere fra hendes erfaringer som tredje generation i direktionen:

– Der er ingen tvivl om, at jeg står på skuldrene af en masse specialiseret viden, både om støvsugere, men også om hvordan man driver forretning. Det har altid været en del af, hvad vi snakker om hjemme, og det er både en inspiration og en motivation for at styrke og udvikle virksomheden.

Kommentarer