Der er håb forude – § 266 c

DEBAT.

Vi kan komme i mål via et samarbejde, men hvordan får man en socialdemokratisk mindretalsregering til at samarbejde? Ved at vise den mulighederne ved at samarbejde og farerne ved at undlade. Måske vil det så vise sig, at Mette Frederiksen er klogere end mange tidligere regeringsledere.

Men forudsætningen for at påbegynde samarbejdet og løsningen af de opgaver, som er afsindigt vigtige at få løst, er at opgaverne er defineret klart og i enighed, inden der inviteres til ny dialog. Det er logik for burhøns, så lad os da bare komme i gang!

Vi skal have skabt metoder til at forhindre, at:

 • ikke-europæere søger til Danmark eller bliver i Danmark uden at bidrage til vores samfund
 • familiesammenføringer sker uhindret i et omfang, der er skadeligt for vores land
 • internationale konventioner forpligter os til ting, vi ødelægges af
 • vi modtager fremmede fra lande, som nægter at tage imod dem igen, når de skal hjem
 • islam understøttes økonomisk via bidrag til moskéer, imamer osv., som kommer fra organisationer i Tyrkiet og Mellemøsten enten officielt eller som skjult støtte
 • islam-regler, der i modstrid med dansk lov, praktiseres via moskéer og imamer
 • ledige, arbejdsduelige indvandrere får høj understøttelse i alt for mange år
 • muslimske familier får børnebidrag efter sats-regler, der var skabt efter danske normer, selv om de får 3-4 gange så mange børn
 • EU-borgere får efter udrejse fra DK ofte danske bidrag i for lang tid, og efter
 • danske satser i stedet for dem, der svarer til hjemlandets omkostningsniveau
 • den danske Grundlov glemmes, fordi straffeloven mv. ikke fungerer effektivt
LÆS OGSÅ:  Ny formand – Ny næstformand – Ny linje - I tæt omfavnelse af Islam ”Venstre ved du hvor du har”. 

Folk som er klogere end mig kan sikkert fortsætte listen, og det er de velkomne til.

Det positive ved situationen er, at vi faktisk har mange politikere, som er dygtige til at formidle de vigtige budskaber om, hvad der bør gøres, og som sikkert også er kloge nok til at kunne indse nødvendigheden af et samarbejde, som går på tværs af partipolitik, netop fordi mange partipolitiske mærkesager bør vente, til de langt vigtigere opgaver er løst.

Jeg har læst mange debatindlæg og klummer skrevet af de dygtige folk, som vi har brug for til at påbegynde det nødvendige samarbejde. F.eks. folk som Klaus Ewald, Nicolai Sennels, Pernille Vermund, Martin Henriksen, Asger Aamund, Rasmus Paludan, Mette Thiesen og mange flere. Jeg vil opfordre dem til at tale sammen for at enes om konkrete tiltag og forslag.

Da vejen er lang til en brugbar løsning, gælder det om at komme i gang. Jeg har selv leget lidt med et forslag til en ny paragraf i straffeloven, som skal gøre brug af muslimske domstole og opfordringer til omgåelse af dansk lov strafbart.

§ 266 c ”Foreninger, forsamlinger og lignende, som giver mulighed for, at nogen på skrift eller i tale opfordrer til eller bifalder overtrædelse eller omgåelse af den danske
grundlov eller anden dansk lovgivning, skal opløses ved en domstol, så den ulovlige praksis ophører. Økonomiske bidrag til sådan forening er forbudt, uanset hvad formålet med donationen måtte være.
Fortsat overtrædelse af denne lovbestemmelse kan medføre fængsel i op til 5 år eller frakendelse af tildelt statsborgerskab og udvisning for bestandigt”.

Den nye § 266 c skal ses som et supplement til § 266, som dog fortsætter, da denne er mere møntet på enkeltpersoner og ikke det, der prædikes i moskéer eller står i muslimernes hellige skrifter, og som er en trussel for deres modstandere i det sekulære samfund.

LÆS OGSÅ:  Politiker: 85 stålpullerter camoufleret i granitsten "pryder" Christiansborg Slotsplads

Den berygtede ”racismeparagraf” skal også forbedres. P.t. bliver den misbrugt af griske advokater, som med udgangspunkt i helt normale hændelser, hvor folk ytrer deres mening i en dialog eller debat, kan få ”forurettede og krænkede personer” til at kræve erstatning og så indkassere et pænt salær.

”Racismeparagraffen” skal omformuleres, idet den kan misbruges af folk, der hævder, at deres tro giver dem ret til at handle i strid med enten dansk lovgivning eller andre regler, der gælder i det danske samfund. Der er mange eksempler på tekster i koranen, hadither / khabar, kalifers opfordringer eller direkte handlinger, der er i strid med dansk lovgivning, f.eks. samleje med piger fra 9 år.

Hermed forslag til en ny ”racismeparagraf” § 266 b:

”Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer urimeligt trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, religiøsitet, seksuelle orientering eller nationale eller etniske oprindelse, og udtalelsen ikke sker som et almindeligt bidrag i en debat eller dialog og ikke sigter til gruppens eventuelt ulovlige praksis, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år.

Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, hvis forholdet har karakter af propagandavirksomhed”.

God arbejdslyst til alle ansvarlige politikere.