Derfor smider USA ikke Tyrkiet ud af NATO

Tyrkiet er blevet en trussel frem for en allieret i forsvarsalliancen NATO. Tyrkiet udgør det svage led, som truer sammenhængskraften i hele alliancen. Med Erdogan ved roret er det tyrkiske skib vendt helt rundt og har sat kursen stik øst.

Tyrkiet er begyndt at opsøge nye venskaber og alliancer i øst i takt med, at Erdogan har fået mere magt. Sekularisme er blevet fortrængt til fordel for totalitarisme og islamisme.

Tyrkiske medier formidler et billede af Tyrkiets allierede i NATO, USA, som en magt, der modarbejder Tyrkiet og islam. Tyrkiet har ved flere lejligheder opført sig aggressivt over for amerikanske og andre vestlige skibe i tyrkisk farvand. Erdogan selv skjuler dårligt sin foragt for USA.

Tyrkiet er rykket tættere og tættere på Kina og Rusland, som landet har henvendt sig til i forbindelse med køb af våben. Senest har Tyrkiet investeret i russiske missiler. Tyrkerne har NATO’s næststørste hær, men med det kærlige forhold til Putin underminerer Tyrkiet NATO’s strategi i forhold til Rusland.

Mange stiller sig derfor uforstående over for, at USA ikke smider Tyrkiet ud af NATO. Læs denne artikel om de overvejelser, amerikanske politikere og militære eksperter gør sig i forhold til Tyrkiet.