Det sejler i det danske forsvar

Der går ikke en uge uden en skandale i det danske forsvar. Historier om nepotisme, svindel og magtmisbrug har stået i kø, herunder sagen om, at ansatte i Forsvarets Ejendomsstyrelse fik betalt millionregninger for renovering af deres egne huse. Skandalerne rakte helt ind i forsvarsminister Trine Bramsens eget departement, da hendes departementschef Thomas Ahrenkiel i august 2020 blev fritaget for tjeneste.

Forsvarets mangelfulde udrustning er et kapitel for sig. Det udpinte danske bidrag til NATO består som bekendt af en ikke-funktionsdygtig brigade, krigsskibe mangler besætninger, en fjerdedel af hele forsvaret består af civile, og forsvarsbudgettet bruges til at betale arbejdsskadeerstatninger på over 1 mia. kr. om året. Facit er, at Danmark hverken er i stand til at forsvare sig selv eller yde det militære bidrag til NATO, som danskerne har forpligtet sig til for at nyde NATO’s beskyttelse.

Forsvarschefen har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at forsvaret har problemer med at rekruttere og fastholde professionelt personel som f.eks. mekanikere, elektronikingeniører og elektrikere, idet soldaterne oplever en hverdag, hvor de skal bo under usle forhold, og hvor der ikke engang er støvler nok.

I den seneste NATO-analyse af det danske forsvar hedder det, at Danmark har en dårligt udrustet og ikke kampklar brigade. Beredskabsgraden for en brigade måles i det antal dage, der må gå fra den aktiveres til den er klar til indsættelse. Der er således en verden til forskel på et beredskab på 180 dage og 90 dage. Amerikanerne synes naturligvis ikke, at de kan bruge en dansk brigade, der først kan stå kampklar 180 dage efter, at man har trykket på knappen.

Danmark er dybt afhængig af at kunne modtage forstærkninger ved højspændte situationer. For at kunne modtage tropper fra udlandet, skal forsvarskapaciteten derfor være på et vist niveau. Og det er den ikke i Danmark, fremhæver rapporten, der betegner dansk militær som ”misaligned”, dvs. ikke på niveau med de krav, som NATO stiller til sine medlemmer. Det må siges at være er en meget alvorlig sag, at NATO ikke stoler på Danmark, og at vores allierede i NATO ikke har tillid til os og til at sende styrker til Danmark for at understøtte vores kamp mod en indkommende fjende.

Et andet kapitel er Danmarks manglende bidrag til NATO. Når det nuværende forsvarsforlig er gennemført i 2024, vil Danmarks bidrag til NATO fortsat ligge på de nuværende 1,5 pct. af BNP. Hver gang NATO minder Danmark om de 2 pct. af BNP, Danmark har forpligtet sig til at bidrage med, gradbøjer regeringen aftalen og påstår, at der var tale om en hensigtserklæring og ikke et løfte. Sandheden er, at Danmark hverken har evnen eller viljen til at gøre det nødvendige for sin egen sikkerhed. Landets politikere vil hellere bruge penge på velfærd, Arne, grønne biler og muslimske migranter og lade andre lande sørge for danskernes sikkerhed.

Forsvarets miserable forfatning er med til at skabe en dårlig stemning og lav moral blandt almindelige soldater, og miseren bliver ikke bedre af, at der er intern splid i forsvarets ledelse. Senest er forsvarsminister Trine Bramsen blevet kritiseret for at skade både forsvarets troværdighed i offentligheden og respekten for forsvarschef Flemming Lentfer, idet hun kaldte ham ”styrelseschef”. Det er en betegnelse, som stækker forsvarschefen og al militær faglighed, idet de ansatte i forsvaret har brug for at identificere sig mere og andet end at være ansat i en styrelse.

Man kan grine af, at forsvarschefen finder sig i at blive kuet af sin minister. Men det, at forsvarsministeren desavouerer forsvarschefen ved at titulere ham ”styrelseschef”, betyder meget for de soldater, der skal gå i krig på hans ordre. Det handler om, at når danske soldater går i krig, så går de i krig for Danmark og en forsvarschef med en militærfaglig baggrund, ikke for en styrelseschef.

Bundlinjen er, at det sejler i det danske forsvar. Moralen er helt i bund, udrustningen er i forfald, Danmark kører fortsat på fribillet i NATO, den ene korruptionssag afløser den anden og hele biksen styres af en inkompetent blondine. Det er dårligt nyt for Joe Biden og NATO og rigtig godt nyt for Vladimir Putin.

André Rossmann