Efter 15-årig drengs død er 17-årig nu dømt

Retten i Næstved har i dag fundet en 17-årig ung mand skyldig i at have forvoldt fare efter straffelovens § 252, stk.1, og uagtsomt manddrab ved i februar i år i Haslev at have solgt 1 gram MDMA til to 15-årige drenge, hvilket fik den tragiske følge, at den ene af de to drenge døde efter indtagelse af noget af den nævnte MDMA.

Tiltalte blev dømt i overensstemmelse med anklageskriftet og straffet med fængsel i 6 måneder, der blev gjort betinget med vilkår om 120 timers samfundstjeneste.

Domfældte tog betænkningstid m.h.t. spørgsmålet om anke af dommen.