En regning på 180 mio. på vej til skatteyderne

Et nyt it-system hos Politiet har igennem et halvt år kørt på pumperne. Våbenhandlere, sportsskytter og jægere har ikke kunnet få fat i våbentilladelser, og det har ført til et tab i størrelsesordenen 180 mio. kr. hos våbenhandlerne i form af mindre salg, skriver Børsen.

”Et krav om erstatning fra statens side nævnes af flere i branchen som et naturligt svar på det faktum, at Politiet godt var klar over, at systemet ikke ville køre fra dag ét. Det skyldtes nye regler fra EU om våbenregistrering.

Rigspolitiet har nemlig tidligere skrevet: ’Danmark var forpligtiget til at implementere reglerne, hvorfor systemet blev sat i drift på trods af, at der var fejl og mangler ved systemet’. Dette faktum interesserer naturligvis våbenbranchen, hvor et muligt erstatningskrav er på overvejelsesstadiet”.