EU-Domstol sætter dansk grundlov ud af kraft

”Kontrol er frihed. Forbud mod farlige talere er demokrati. Ytringsfrihed må ikke bruges til propaganda. Ytringsfrihed må dog godt bruges til egen propaganda i den gode sags tjeneste”. De sætninger lyder som en omskrivning af budskabet i George Orwells berømte bog ”1984”, skriver tre lektorer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Jyllands-Posten.

”Sætningerne er såmænd bare, hvordan EU-Domstolen i Luxembourg begrunder, hvorfor vi (danskere og andre EU-borgere) ikke skal have adgang til de russiske medier RT og Sputnik. Og begrunder, hvorfor vi skal kunne straffes, hvis vi medvirker til at sprede de russiskejede mediers påstande eller citerer deres indhold.

Ytringsfriheden er garanteret i vore forfatninger. Men i EU-retten vejer den slags klassisk demokratiopfattelse mindre tungt end andre hensyn. Det store problem ved EU-Domstolens afgørelse er, at domstolen nu påtager sig at afgøre, hvad vi som borgere skal have adgang til eller ikke kan tåle.

Censur er nu blevet gældende EU-ret, der sætter Grundlovens evighedsgaranti for ytringsfrihed ud af kraft. EU-Domstolens afgørelse rejser tvivl om, hvor dybt de europæiske demokratiske værdier er forankrede i EU-ledelsen, og hvor meget vi kan stole på deres budskab om, at EU står for retsstatens principper. Den ligner desværre en soft-version af de russiske metoder med indgreb mod udenlandske og nationale medier og journalister”.

24NYT: Hvor det oprindelige EF handlede om frihandel, vækst og arbejdspladser, er det EU, som vi kender i dag, noget helt andet. Alt det, danskerne dengang sagde ja til, fylder stadig mindre i det EU, der dag for dag æder af Danmarks suverænitet. Læs mere her.