EU-gift for den danske aftalemodel

I sin tale onsdag gjorde EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, det klart, at kommissionen inden længe vil præsentere et forslag om en europæisk mindsteløn, skriver Berlingske.

”EU-Kommissionen, der formelt tiltrådte i slutningen af 2019, har fra begyndelsen haft en ambition om at indføre en europæisk mindsteløn, der skal hjælpe titusindvis af litauere, estere og polakker ud af relativ fattigdom.

Forslaget om en europæisk mindsteløn vil efter alt at dømme gribe ind i den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter selv forhandler overenskomster.

Nok kan EU-Kommissionen sigte efter et direktiv, der vil tillade de enkelte medlemslande at bibeholde egen praksis, men de facto risikerer Danmark alligevel at skulle indføre en lovbestemt minimumsløn”.