EU’s nye asylsystem vil gøre ondt værre

Presset mod EU’s ydre grænser fra millioner af migranter særligt fra Afrika er stadig enormt, skriver Berlingske:

”EU har lanceret et forslag om et fælles asylsystem, hvor man igen opererer med tankerne om en obligatorisk omfordeling mellem landene.

Udtrykket ’obligatorisk omfordeling’ må få det til at løbe koldt ned ad ryggen på alle, der gerne ser det fortsatte migrantpres løst på en måde, som ikke bare gør forholdene værre.

En obligatorisk omfordeling vil formentlig forstørre det samlede migrantpres og understøtte den uhyggelige forretningsmodel bag menneskesmuglingerne, fordi det hurtigt vil stå klart, at kommer man frelst over det farlige Middelhav, ender man ikke længere i en lejr på f.eks. Lesbos, men vil via en EU-koordineret fordelingspolitik blive sendt videre til et andet EU-land.

Flere vil være tilskyndet til at sætte livet på spil i en gammel gummibåd for at nå det forjættede land. Hvad ingen kan fortænke dem i”.