Får Danmark snart et vælgeroprør?

At komme rundt i Danmark kan nogle gange være som en fortælling fra flere verdener. Det er perspektivet, der afgør, om man føler sig ude, inde eller krænket. Heri ligger kimen til, hvad der snart kunne blive næste vælgeroprør, skriver Jesper Beinov i Jyllands-Posten.

”Når jeg kommer rundt, kan jeg godt mærke den folkelige skepsis over for hele det lukkede kredsløb af politik, medier, kultur og organiserede særinteresser. Det er folk, som er stolte af vores land, men føler sig svigtet.

Hvis magtens indehavere i bredeste forstand glemmer denne gruppe, så finder den andre steder at stemme. Skulle det ende sådan, tror jeg, vi ser kimen til et nyt vælgeroprør. Det får tillige næring af hele den usikkerhed, Putins krig har udløst og med dertil følgende usikkerhed om privatøkonomi, om private arbejdspladser kommer til at lukke osv. Første indikation på, hvor splittede danskerne er, ser vi ved folkeafstemningen – sådan en størrelse kan jo også handle om, at nogle vil sende et signal om utilfredshed med det politiske system.

Bundlinjen er således, at enten lukker de traditionelle partier omkring midten den kløft, der tydeligvis er mellem magten og folk flest. Eller også kommer andre til”.