Fælles brev til minister: Høje elmaster svækker udviklingen i landdistrikterne

Landdistrikternes Fællesråd har sammen med seks borgmestre skrevet et brev til energi-, forsynings- og klimaministeren. Foto: Mads Krabbe.

I et fælles brev opfordrer borgmestre i seks jyske kommuner og Landdistrikternes Fællesråd energi-, forsynings- og klimaministeren om at tænke på natur og landskab ved etablering af elmaster langs vestkysten.

Over 500 elmaster med en højde på op til 35 meter fordelt på 175 km langs den jyske vestkyst; fra Idomlund ved Holstebro, via Endrup ved Esbjerg og ned over grænsen ved Tønder.

Sådan lyder forsyningsselskabet Energinets plan om at etablere linjeførte elmaster i Vestjylland.

Men projektet møder modstand fra Landdistrikternes Fællesråd og borgmestrene i Esbjerg, Varde, Tønder, Ringkøbing-Skjern, Herning og Holstebro kommuner, som i fællesskab har skrevet et brev til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

De seks borgmestre og Landdistrikternes Fællesråd advarer i brevet om, at projektet ”bl.a. vil betyde negative påvirkninger af naturen og landskabet, som vi frygter, vil svække grundlaget for bosætning og erhvervsudvikling i landdistrikterne.”

Samtidig foreslår de, at linjeføringen af elmaster langs den jyske vestkyst i stedet jordlægges. Dermed kan man ”bevare interaktionen mellem natur og boligområder og på den måde sikre fortsat udvikling i landdistrikterne,” fremgår det af brevet til ministeren.

Opfordringen skal ikke ses som et angreb på den grønne omstilling, der har skabt arbejdspladser og styrket Danmarks position inden for grøn eksport, understreger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

– Vi bakker entydigt op om den grønne omstillingsproces, men den skal foregå under hensyntagen til de berørte områder. Som al anden infrastruktur sætter også forsyning et klart præg på de steder, den etableres. Især når der er tale om 35 meter høje elmaster, siger han og tilføjer:

– Det vil beskæmme det berømte vestjyske landskab, der er et trækplaster for turister og lokale beboere. Vestkysten er et unikt landskab, som i sig selv udgør et grundlag for erhvervsudvikling og bosætning i de vestjyske landdistrikter. Derfor håber vi, at ministeren vil lytte til vores forslag om at jordlægge linjeføringen af elmasterne, hvilket også tidligere har været den overordnede landspolitiske tilgang til udviklingen af det overordnede elnet.

Også i Esbjerg håber borgmester Jesper Frost Rasmussen, at Christiansborg lytter til brevets appel:

– I Esbjerg Kommune bakker vi helt og holdent op om, at højspændingsledningerne graves ned. Teknologien står jo til rådighed, og derfor kan vi ikke forsvare at skæmme naturen og fx tilplastre området ved Endrup eller i Ribe med master og ledninger på kryds og tværs. Jeg håber, at det store lokalpolitiske engagement i sagen også afspejles på Christiansborg, så nedgravningen af ledningerne opnår bred opbakning, udtaler han.

Samme toner lyder fra Holstebro Kommune:

– Vi håber, at ministeren vil kigge nærmere på den her sag, hvor hensynet til vores fælles naturarv og livet i landdistrikterne bør stå højere end den foreslåede løsning med elmaster på rad og række ned til grænsen. Vi lægger gerne jord til en ny forsyningsmotorvej, hvis kablerne netop bliver gravet ned, så vi bevarer attraktionen og udviklingsmulighederne i landdistrikterne, siger H.C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune.

Brevet er sendt til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet den 30. maj og er underskrevet af følgende:

Landdistrikternes Fællesråd ved Formand Steffen Damsgaard, Esbjerg Kommune ved borgmester Jesper Frost Rasmussen, Varde Kommune ved borgmester Erik Buhl, Tønder Kommune ved borgmester Henrik Frandsen, Ringkøbing-Skjern Kommune ved borgmester Hans Østergaard, Herning Kommune ved borgmester Lars Krarup samt Holstebro Kommune ved borgmester H.C. Østerby.

Læs brevet til ministeren i sin helhed her.

Kommentarer