Faren fra de systemtro konservative


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Der er ikke megen tvivl blandt blå vælgere om, at medierne og de dertil knyttede journalister for 80% vedkommende tegner et billede af den politiske agenda med et biased fokus til skade for borgerlige/konservative synspunkter. Det er et spørgsmål om statistik mere end en påstand. Så langt så godt.

Udfordringen for det borgerlige Danmark er imidlertid, at censuren og vrangbilledet af virkeligheden ikke kun stopper der. Når det kommer til den overordnede forståelse, så er billedet endnu mere forvrænget.

Retningslinjerne omkring den dybere virkelighedsopfattelse af emner, som rammer hele samfundet og verden rundt omkring os, bliver tilsvarende præget af en ensidig venstreorienteret vinkling.

Store dele af den blå opinion køber og har købt de dagsordener, som sættes af rød blok. Regulering, forbud og indskrænkninger i frihedsrettigheder accepteres som nødvendige tiltag, hvis det sker i almenvellets interesse fra hovedparten af segmentet i den blå side af det politiske spekter. De systemtro konservative.

COVID-19 politikken og vaccine-debatten er det måske mest oplagte eksempel. Når statslige myndighedspersoner meddeler, at vaccinerne er nødvendige, så køber og købte majoriteten af det blå Danmark ukritisk narrativet.

At det nu videnskabeligt og faktuelt er bevist, at medicinalindustrien har forholdt offentligheden oplysninger af væsentlig karakter om vaccinernes virkning og navnlig bivirkninger, betyder ikke noget, for de systemtro konservative, dvs. borgerlige vælgere med en ukritisk tro på, at hvad myndigheder siger, at det er det rigtige. Det man skal tro på.

Selv dybt inde blandt persongrupper, der opfatter sig selv som konservative ind i knoglerne, er det holdningen, at vacciner ikke er en del af en profitsøgende medicinalindustri, som ikke bekymrer sig en døjt om de skadevirkninger, befolkning udsættes for med MRNA. Stav til spike proteiner, spørg hvorfor medicinalindustrien har fået ansvarsfrihed og få svaret på, hvorfor offentligheden burde frygte både Big Pharma, sundhedsmyndigheder, politikere og medier.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Danmarks politiske udvikling igennem 50 år – Del 2

Kombinationen af, at de systemtro konservative ofte selv har taget 1-2-3 jabs og de anbefalinger, som ukritisk kommer fra myndighedspersoner, er tilstrækkelig garanti for det segment. Frygten for, hvad man hører om bivirkninger, er de systemtro konservatives største udfordring.

At mainstream medierne ikke har bragt det som headline-nyheder, er flere blevet skadet og døde af COVID-19 vacciner, end antallet der er døde med en kombination af bestående lidelser og COVID-19. Det burde være mere omtalt end den nyligt overståede kroning af Frederik d. 10.

At de systemtro konservative sætter en label af konspirationsteoretikere på os, der har forholdt os kritisk til historien om årsagen til den opståede pandemi, dvs. dens udspring, vaccinernes manglende effekt, deres skadelige indvirkning på menneskeheden, og at der ligger en forklaring under overfladen, der bevidst undertrykkes af medierne, det er uden betydning for de systemtro konservative.

I de blindes rige er de enøjede som bekendt konger. Deep state eksisterer kun hos det ekstreme højre ifølge dem. For hvorfor skulle nogen for det første ønske os noget ondt? Og i en lavere grad, hvorfor skulle en hel industri udsætte verdens befolkning for eksperimentelle vacciner, når nu myndigheder og vores egen statsminister siger god for dem?

Kritisk sans og blind tro på autoriteter er to modsatrettede størrelser. Det er her humlen i de systemtro konservatives fejlantagelser ligger. Her ser man fortsat verdensbilledet i sort-og-hvidt. Der er ingen plads til nuancer, og til behov for at stikke spaden dybere end overfladen.

LÆS OGSÅ:  Venstrefløjen og Hamas – en fælles antisemitisme

Desværre er det ikke meget bedre i bedømmelsen af mediernes behandling og omtale af Trump, klima-hysteriet, Israel-Gaza konflikten, Ukraine krigen, Biden familiens kriminelle handlinger og hele det Demokratiske partis ageren i at misbruge anklagemyndigheder og efterretningstjenester til partiets egen fordel. Her står de systemtro konservative også placeret med fødderne dybt nede i spinaten i troen på, at på papiret rapporterer konservative medier unbiased. Hvor galt kan man gå i byen?

Hvis jeg fortæller, at man videnskabeligt først begyndte temperaturmålinger i 1875, så er det nemt nok at føre det synspunkt til torvs, at de år, vi lever i nu, er de varmeste i den hidtidige måling siden da. Det taler for umiddelbar handling.

Men, når man undlader at fortælle, at målinger af indlandsisen viser samme typer af temperatursvingninger mellem kolde og varme perioder i tiden før 1875, hvorfor skal man partout så omstille alt fra fossilbrændsel til en absolut endnu ikke bæredygtig ”vedvarende energi”. Og i øvrigt ødelægge mere og udpine den 3. verdens befolkning med mindreåriges slavearbejde for at finde råstoffer til dyre elbilers batterier i den vestlige verden? Politisk nonsens tilsvarende som hele woke-industrien.

Men, de systemtro konservative køber i vidt omfang ind både i klima- og woke butikken af frygt for egen velfærd og anseelse. Kald det hvad det er der udøves: censur og intimidering. Huxley og Orwell advarede mod det, men lidet bliver der lyttet.

Hele området omkring den politiske behandling og mediernes opfattelse af migrationens skadelige indvirkning på den vestlige verdens sikkerhed og beståen er et selvstændigt område, som det systemtro konservative segment heller ikke har forstået virkningen af. Fastlåste holdninger og en blind tro på myndigheders og politikeres evner formår dem til år efter år, valg efter valg, til at fastholde en udvikling som kun kommer tættere og tættere på en verden, vi ikke længere kender som vor egen.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Hvem er Sadiq Khan – Londons muslimske overborgmester?

Private firmaers markedsføring af venstreorienterede dagsordener omkring kønsopfattelser, firmaernes globalistiske verdensopfattelse om hensyntagen til minoritetsgrupper, mangfoldighedsbetragtningerne, og de dagsordener der kommer af den vej, dvs. de ikke partipolitiske og myndighedsmæssige agendaer, dem ser vi også, at de systemtro konservative køber ind på. Det uanset at dagsordeners oprindelse er skabt i lyset og sporene af en marxistisk, anti-nationalistisk og anti-patriotisk verdensopfattelse.

Hvis man skal konkludere noget uden at det bliver sekterisk, så er det at ændringer kræver tid, oplysning og en indsats ud over det sædvanlige. Jeg er ikke specielt optimistisk al den stund, at der ikke er nogen udsigt til, at de systemtro konservative reelt vil forandringer. Man fastholder og fastholdes i en selvskabt skruestik af alt fra politikeres, myndigheders, mediers, NGOers, influenceres og Deep States opfattelse af, hvad der er bedst for vælgerne og verden.

Orwells 1984 er datomæssigt overskredet, men venstre side af den politiske verdens opfattelse er godt i gang med at implementere de enkelte styringsdele. Godt hjulpet på vej af de systemtro konservative arbejdsmyrer.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)