Klumme: Orwell forudså vor tid


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Klaus Ewald

Forfatteren, journalisten, essayisten og filosoffen, George Orwell, er formentlig en af de mest citerede i litteraturhistorien. Hans profetiske syn på politik, magtfordrejning og menneskers evne til at manipulere har bidraget til en bedre forståelse af, hvordan den menneskelige natur fungerer, navnlig i forsøget på at styre, fortrænge og censurere for selv at opnå ønskede mål.

Hans rigtige navn var Eric Arthur BlairGeorge Orwell var blot et pseudonym. Han blev født i Indien i 1903, som dengang var en del af det engelske imperium. Han kom fra et middelklassemiljø. Han studerede på Eton-universitetet, og arbejdede bl.a. med propaganda under krigen i engelsk tjeneste samtidig med, at han begik en række hovedværker i essaylitteraturens verden, herunder “Kammerat Napoleon” og science fiction-fortællingen “1984”.

Blair var anti-stalinist, men tilhørte til trods herfor den venstreorienterede del af Labour-partiet. Han døde af tuberkulose i 1950 kun 46 år gammel. Hans tanker har udvidet det politiske og almenmenneskelige begrebsapparat.

Profeter bliver typisk ikke anerkendt i deres egen tid. Men Orwells evne til at gennemskue den menneskelige psykologi gør ham relevant både i fremtiden men også sandelig nu, i forståelsen og fortolkningen af vor egen forskruede tidsalder.

Hele woke-tankegangen og den politiske korrektheds bibliotek og ordenskapitel er som trukket ud af hans ordkatalog.

“Nogle ideer er så stupide, at kun intellektuelle tror på dem”, passer perfekt på propagandaen, vi og resten af verden er blevet bedøvet med under covid-19 pandemien. Troen på politikernes prædiken om nytteværdi af livsfarlige eksperimentelle vacciner, værdiløse mundbind og nedlukning af samfundet under fascistiske vilkår forudså Orwell allerede i 1940’erne. Hans tankegang var universel.

“Al krigspropaganda, alle løgne og had kommer fra mennesker, som ikke selv skal ud at kæmpe” kan snildt passes ind i den måde, hvorpå 11 ja-siger-partiledere jublende har fejret, at danske soldater nu kan blive dræbt på nyttesløse EU-missioner. Man græmmes over ligegyldigheden og ansvarsløsheden ved at overgive magt til et frådende magtmonster i EU fra nulevende partier, særligt på liberalt og konservativt hold herhjemme.

Ideologi og politisk tilhørsforhold er, som Schlüter udtrykte det, noget bras, og det lever semi-socialdemokraterne Ellemann og Pape i allerhøjeste grad op til.

“Krig er fred, frihed er slaveri og uvidenhed er styrke” kan man relatere til tidens omstilling fra almindelig sund fornuft til woke-tankegangen, og den tankepolitiske holdning, som bl.a. BLM udtrykker, samtidig med at bevægelsen uhindret og ustraffet har udøvet venstreorienteret terrorvirksomhed og promoveret drabet på en kriminel samfundstaber som George Floyd til noget symbolsk for et påstået systemracistisk samfund. Der hvor ord og begreber ændrer betydning. Hvor slaveri er frihed.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Har Viktor Orbán omdannet Ungarn til et diktatur?

Hvor Lagkagehuset symbolsk ændrer “kagemænd og koner” til “kagepersoner” for at tækkes en seksuel minoritet bestående af transseksuelle. Symbolsk for en syg tid, og den lige vej til rendyrket fascisme, total censur og ensretning under støvletramp. Lagkagehuset og andre eksponenter bør boykottes. Udskammes for at initiere venstrefascisme.

“Der er ikke nogen lettere vej til korruption end via svindel med sproget” som Orwell forudså.

“Jo længere et samfund bevæger sig væk fra sandheden, des mere vil det hade dem, der udtrykker den”. Set i historisk perspektiv kan vi forvente os både tankepoliti og meningsfascisme på allerhøjeste plan, hvis begreber og tankesæt får lov til at bevæge sig ned af den marxistiske og globalistiske vej, vi bevæger os ad i dagens samfund. I tråd hermed “så er den mest effektive måde at ødelægge folk at fornægte deres opfattelse af, og få dem til at glemme, historien” fra et andet Orwell-citat.

På den vis kan magthavere manipulere deres egen forståelse af sandhed ind. World Economic Forum (WEF) og hele magtapparatet bag stifteren Klaus Schwabs Dr Strangelove- tankesæt er det bedste eksempel på at nægte folk “retten til ligeværd, forståelsen af at alle mennesker af deres skaber er udstyret med umistelige rettigheder til livet, frihed og retten til at søge lykken”. For nu at blive i Den amerikanske frihedserklæring fra 4. juli 1776 regi.

I WEF-sammenhæng vil lykkebegrebet skulle erstattes af, at al ejendomsret overgår til samfundet, af at folk får en ret til at leje og ikke eje, og at lønbegrebet bortfalder til fordel for, at man i stedet får dækket sine almindelige fornødenheder. The great reset, den store genstart, efter pandemien, som Klaus Schwab på skrift har transformeret om til en bibel for kapitalistiske magthavere. Magt bliver ret.

Ren Orwell-tankegang, som verdens førende erhvervsfolk og politikere labber i sig, når guruen og hans disciple hvert år holder et møde i den schweiziske by Davos. Lidet kender de historien, lidet har de forstået, hvad Orwell advarede mod og hvad grundlæggerne af USAs forfatning så klart og tydeligt beskrev i frihedserklæringen for 246 år siden.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Mord, forfølgelse og afbrændte kirker Hvor er vores dårlige samvittighed?

Sandheden er, at mainstreammedierne i dag er overgået fra at være læsernes vagthunde til at være de venstreorienterede magthaveres ulvekobler. Mainstreamjournalister kaster sig som snerrende ulve over enhver tanke om patriotisme og enhver kritik af internationalistisk ideverden om retten til eksempelvis økonomisk migration.

“Folk vil tro på, hvad medierne fortæller dem de skal tro på”, som Orwell udtrykte det. Hele hadkampagnen mod Trump in mente.

Journalistisk venstreparti worldwide får travlt med nye løgne og nye fake news ved udsigten til, at Trump vinder valget over fiaskoen Biden i 2024. Og medierne, de sociale som øvrige, har som bekendt dømt sig selv ude for så vidt angår troværdighed ved hverken at forfølge Biden familiens pengespor eller Hillary Clintons forsøg på at påvirke udfaldet af valget i 2016 med falske rygter om en russisk forbindelse til Trump.

Nogle er mere lige end andre” som Orwell udtrykte det i historien om kammerat Napoleon i Animal Farm. En roman, der ironiserede over hulheden i Stalin-æraen. Samme hulhed og konstrueret, forvrænget og falsk virkelighed, som den politiske korrekthed, vi præsenteres for i dag. Alle tricks gælder. Selv den røg man kunne lugte om valgfusk ved seneste USA valg, ville ikke have været der uden en ild.

“Journalistik er at trykke, hvad andre ikke kan lide, alt andet er strategisk fællesskab med organisationer og deres ligesindede”. Mere tydeligt kan det ikke siges om, hvad mainstreammedier i dag er. De er PR-stunts for magthavere. I USA som i andre lande.

Mainstreammedierne ser splinten i nogle af de historier, 24NYT’s øjne har bragt, men ikke bjælken i sit eget. 4 ud af 5 journalister ligger politisk til venstre for midten. Det er her, kimen til mainstreampressens sygdom ligger. Man kan ikke fortælle en historie uden at den får en twist i den politiske retning, journalisterne selv er funderet på.

“I en tid med international løgnevirksomhed vil det at fortælle sandheden være en revolutionær handling” passer som fod i hose på den tid, vi lever i. Politikere, medier og meningsdannere fylder os fra morgen til aften med løgne om alt alene med det formål at sikre politikernes og mediernes egen kurs mod et socialistisk Nirvana. Det fremhæver betydningen af at udvise trods og modstand i ord som i handling. “Og dø om så det gælder” i tråd med Christian Richardts evig grønne melodi, Altid frejdig, hvor du går.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Penge er ikke nok

“Når hvert et register er blevet ødelagt eller forfalsket eller omskrevet, hvert et maleri er blevet malet om, hver en statue og gadebygning har fået nyt navn, hver en dato er blevet ændret. Og når den proces fortsætter dag for dag, minut for minut. Når historien er standset. Intet eksisterer bortset fra det endeløse nuværende i at partiet altid har ret”.

Kan det udtrykkes mere tydeligt end George Orwell gjorde det, og advarede om det i forhold til magtkoncentration, politisk korrekthed og i bund og grund om tiden vi lever i, med eksempelvis en statsminister, der ustraffet træder lov og orden under fode, eller woke-embedsfolk, der smider buster af tidligere regenter i havnen for at kaste grams over slavetiden for 300 år siden fra en marxistisk underviser på Kunstakademiet?

Det er blot to ud af tusindvis af stunts af den New World Order, marxismens forkyndere har igangsat. De ledende kræfter og især de politisk korrekte har altid ret i vor tid. De har magten og æren. Bare ikke i evighed. Amen. Tryk avler modtryk. Hvor mange statuer og navne på lokaliteter kan man fjerne eller ændre, og hvor meget rykker det på den lange bane?

“Virkelig magt opnås, når den herskende klasse kontrollerer de essentielle rettigheder til at kunne eksistere og tilbageholder dem for masserne, som om de er privilegier”. Lige i zenit af Dr Strangelove aka Klaus Schwabs tankesæt, men tillige i tankesættet hos ledere som Canadas Trudeau. En af vor tids værste despoter. Biden er uden for rækkevidde, især når hans teleprompter ikke virker.

“Politisk sprog er designet til at få løgne til at lyde sandfærdige og drab til at se respektable ud og til at foregive en fremstilling af en styrke af renhed”. “Den riffel, der hænger på arbejderklassens væg, er symbolet på demokrati. Det er vores opgave at sørge for at den bliver hængende”. Citater: George Orwell.