Flere og flere kan ikke leve af dagpenge

Dagpengenes kompensationsgrad er over de seneste år blevet kraftigt udhulet og har slet ikke har fulgt med priser og lønninger i samfundet, skriver Christian Grønnemark, formand for HK Hovedstaden, i Berlingske:

”Lavere satsregulering i forhold til lønudviklingen og øgede beskæftigelsesfradrag svarer faktisk samlet til, at et års dagpenge er skåret ned til ca. ti måneder i forhold til lønudviklingen. For den ledige betyder det, at ’sidst på året’ er blevet til ’sidst i oktober’.

Dagpengesystemet er kort sagt ved at vælte, fordi flere og flere faktisk ikke kan leve af de dagpenge, de får, hvis de mister deres job. Selv arbejdsgiverne er enige i, at vedvarende forringelser af dagpengesystemet har foruroligende konsekvenser for den danske flexicurity-model”.