God genoptræning giver færre dage i hospitalssengen

Skræddersyede genoptræningsforløb med borgere har halveret indlæggelsestiden på Rehabiliteringscentret. Det fremgår af en evaluering fra Furesø Kommune. Samtidig genindlægges færre borgere.

For to år siden ændrede Furesø på hjælpen til borgere, der var indlagt på Rehabiliteringscentret eller for nyligt var udskrevet fra hospitalet. I stedet for at give samme mængde genoptræningshjælp til alle, tager man nu udgangspunkt i den enkelte borgers situation. For de samme midler gives der nu en meget mere målrettet indsats med afsæt i den enkelte borgers behov.

”Lange indlæggelsesperioder og tab af førligheden efter indlæggelser har været en udfordring specielt for vores ældste borgere. Derfor tilrettelægger vi genoptræningen sådan, at vores borgere får kræfter til at komme hjem i eget hjem tidligere, ikke bliver genindlagt lige så ofte og kan leve sit liv bedst muligt i sit eget hjem, som langt de fleste ønsker. Det her er et rigtig godt eksempel på, at det lønner sig at investere i forebyggelse – både menneskeligt og økonomisk. Jeg er super stolt af, at vi er lykkedes med denne vigtige indsats”, siger Matilde Powers, formand for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv. 

Halvering af indlæggelsestiden og faglig glæde

En evaluering af den ændrede indsats viser, at borgere, der har været igennem det målrettede forløb, får halveret indlæggelsestiden. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er således faldet fra 35 dage fra 2012-2018 til 16 dage i 2019-2020.

LÆS OGSÅ:  Hvor lavt kan man synke? "Barnebarn" forsøgte at snyde mormor – politiet advarer andre

”Det er imponerende at se, hvordan den rette genoptræning til borgerne halverer indlæggelsestiden på vores Rehabiliteringscenter. For borgere, der er udskrevet fra hospitalet eller Rehabiliteringscentret, bliver færre også genindlagt med vores ændrede praksis, og flere bliver selvhjulpne i eget hjem. Det er en kæmpe tilfredsstillelse for vores medarbejdere at kunne give den rette træning og siden se, hvordan borgerne blomstrer op”, siger Karin Aasbjerg, leder af Genoptræningscentret.

Kan klare mere selv, fortæller borger

173 borgere har været igennem det særlige Team Hjemmetrænings-forløb i 2019 og 2020 og tre ud af fire borgere var over 75 år. I forbindelse med evalueringen af indsatsen, er over 100 borgere blevet interviewet.

”Terapeuterne var allerede i hjemmet dagen efter udskrivelse. Jeg roser teamet til alle, jeg møder. Jeg har nu opnået alle mine mål, kan cykle igen og får snart mit kørekort igen”, fortæller en borger, der har været igennem genoptræningsforløbet og er interviewet til evalueringen.

”Der var en fin overgang fra Rehabiliteringscentret og at komme hjem. Til en start fik jeg fuld hjemmehjælp til personlig pleje og toiletbesøg. Efter træning kan jeg nu klare mere selv. Nu får jeg kun hjælp til rengøring og tøjvask”, fortæller en anden borger.

Knap 40 procent af borgerne fik efter genoptræningen ændret den praktiske, personlige eller anden visiterede hjælp fra kommunen, de modtog. 34 borgere fik mere hjælp fremover, mens 34 var blevet stærkere og fik mindre.

LÆS OGSÅ:  Første Moderna-vacciner skal gå til de allerældste borgere i Region Hovedstaden

Om en borger har brug for et forløb med Team Hjemmetræning vurderes af den fysioterapeut/ergoterapeut der modtager henvisningen fra det hospital, hvor borgeren har været indlagt. Typisk har borgere med behov for et Team Hjemmetræningsforløb været indlagt først på hospitalet, siden Rehabiliteringscentret og nu står foran for at blive udskrevet til sit eget hjem.