Holbæk: Fare for personers liv medfører nu visitationszone

Ny visitationzone i indre by samt Vangkvarteret i Holbæk er gældende fra dags dato til og med 31. oktober 2018.

Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands politikreds har bestemt, at politiet i ovennævnte periode skal have udvidet mulighed for at foretage stikprøvevisitationer i Holbæks indre by og i Vangkvarteret. Områderne er forbundet og afgrænset på følgende måde (se vedlagte kort):

Indre by:

Den nordlige grænse udgøres af Havnevej. Mod vest afgrænses området af Valdemar Sejrsvej, mens Jernbaneplads, Dampmøllevej og Kastanievej afgrænser zonen til Henriettevej. Den østlige afgrænsning af visitationszonen i indre by følger Borgm. N. E. Hansensvej, Carl Reffsvej, Meldahlsvej, Godthåbsvej og Borgmestergårdsvej.

Vangkvarteret:

Mellem Vangkvarteret og indre by i Holbæk går Henriettevej og Roskildevej, som er inkluderet i visitationszonen, og som udgør den vestlige afgrænsning. Mod syd afgrænses zonen af Skagerakvej, og mod øst går afgrænsningen ved Vangkvarterernes naturlige afslutning. Den nordlige afgrænsning ved Vangkvarteret går ved Holbæk Have.

Baggrunden for beslutningen om etablering af visitationszonen er, at der efter politiets opfattelse er en øget risiko for, at der inden for den etablerede zones område foretages strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.

Politiet har i oktober registreret flere voldelige sammenstød mellem grupperinger i Holbæk, hvor bl.a. knive og slagvåben er anvendt. Derudover har politiet i grupperingerne observeret personer, der optræder på en måde, der giver politiet grund til at frygte, at der kan være optræk til yderligere voldelige sammenstød.

LÆS OGSÅ:  Mand taget med økse i nattelivet

Det er på den baggrund politiets opfattelse, at der er en meget anspændt stemning i området, samt at grupperingerne har adgang til forskellige typer af våben, hvorfor der skønnes at være en forøget risiko for, at der vil kunne blive foretaget strafbare handlinger.

Formålet med den målrettede indsats er at kontrollere, om nogen i området besidder eller bærer våben. Politiets indsats har til formål at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.