Hvordan får man CO2 tilskud?

I 2009 så energispare-ordningen dagens lys. Det er en ordning, der omfatter alle danske energiselskaber. Ordningens hensigt er at reducere udledningen af CO2. Det skal ske ved at motivere virksomheder såvel som private til at foretage energibesparende tiltag. Under ordningen hører energitilskuddet. Herunder kommer vi ind på, hvad du kan få tilskud til og, hvad du skal være opmærksom på, inden du søger om tilskud.

2020 energiaftalen

Via energispare-ordningen er energiselskaberne forpligtet til at sørge for, at der spares en specifik mængde energi om året. I 2016 gennemgik ordningen nogle ændringer og blev dermed til den grundlæggende del af det, der er kendt som 2020 aftalen. I 2020 aftalen er der fastsatte mål for de årlige besparelser, der skal være på energien indtil, vi når 2020. Det er de besparelser, som det er blevet pålagt energiselskaberne at realisere. Besparelserne skal både ske hos private husstande og hos virksomheder.

Energitilskud

Fordi de har ansvaret for de energimæssige besparelser, er energiselskaberne travlt beskæftiget med at få forbrugerne til at indberette de energibesparende tiltag, de gør. En måde at få dem til det er ved at tilbyde energitilskud, som er skattefrie. Som forbruger kan du altså få penge udbetalt, hvis du indberetter de energibesparende foranstaltninger, som du foretager i din bolig. Det behøver ikke være store projekter, for at du indberetter dem. Det gælder også små ting som udskiftning af glødepærer mm. til LED pærer eller udskiftning af radiatorventiler. Men også de større ting som f.eks. skift til nyt kondenserende gasfyr.

Ikke alt et berettiget til tilskud

Man skal dog lige holde tungen lige i munden for det er ikke alt det, der sparer el, som er berettiget til energitilskud. For eksempel giver hvidevarer mærket A+++ og et nyt TV med A mærke ikke tilskud. Men de er naturligvis interessante i sig selv, fordi de sparer meget strøm. Det er på de følgende ting, du kan få tilskud:

  • Hvis du udskifter eller optimerer eksisterende varmekilder f.eks. pillefyr og det samme gælder for en varmtvandsbeholder.
  • Hvis du udskifter eller energioptimerer dine radiatoranlæg – her tæller termostater også med.
  • Hvis du etablerer et jordvarmeanlæg eller et solfangeranlæg.
  • Hvis du udskifter dine gamle vinduer med energiruder og i tillæg får isolerede rammer.
  • Hvis du isolerer inder- og ydervægge, etageadskillelser, lofter og gulve.
  • Hvis du udskifter din garageport eller sætter en i.
  • Hvis du udskifter gamle døre med nye.
  • Hvis du etablerer en regulerende cirkulationspumpe.
  • Hvis du anskaffer en elspare-skinne på dit kontor eller ved TV’et i stuen.
  • Hvis du skifter fra glødepærer eller halogen til LED pærer. Her får du pr. pære der udskiftes.

Du skal være opmærksom på, at med hensyn til for eksempel efterisolering beregnes tilskuddet ud fra den varmekilde din bolig har nu. Der er altså forskel på størrelsen af tilskuddet til isolering af ydervægge alt efter, om du har et hus, der opvarmes af el eller olie.

Før du søger tilskud

Før du bestemmer dig for at søge tilskud til energibesparende tiltag hos et energiselskab, er der nogle vigtige ting, du skal vide:

Du må ikke indgå en aftale med en håndværker inden du har fået en forhåndsgodkendelse fra energiselskabet, som du søger tilskud hos. Du må dog gerne indhente tilbud.

Der er en bagatelgrænse på 1000 kWh for de besparelser, som du kan få tilskud for.

Skal du selv udføre forbedringerne, må du ikke købe materialerne, før du har ansøgt.

Energiselskaberne tager et mindre administrationsgebyr, når tilskuddet udbetales.

Hulmursisolering er ikke dækket af tilskudsordningen.

Når energiselskabet giver dig en forhåndsgodkendelse skal arbejdet være udført og dokumentationen være indsendt indenfor en bestemt periode – ofte 6 måneder.

Du skal tage billeder af før-situationen. Det kan for eksempel være af isoleringens tykkelse eller mærkepladen på fyret. Billederne skal medsendes som del af dokumentationen, som skal sendes til energiselskabet efter projektet er færdigt.

Du skal huske at gemme kvitteringerne og fakturaer på alle de materialer,som du køber til projektet.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)