Indfører gratis psykologhjælp til nære pårørende

Vallensbæk Kommune indfører nu et tilbud om gratis psykologhjælp. Tilbuddet er målrettet nære pårørende til folk med særlige udfordringer.

At stå på sidelinjen som pårørende, når en nær relation pludselig bliver syg eller rammes af anden krise, kan være hårdt, og i nogle tilfælde står vedkommende alene med sin sorg eller oplevelse. Det gør Vallensbæk Kommune nu noget ved. Kommunalbestyrelsen har sat penge af til psykologhjælp til de pårørende, der oplever sygdom eller krise tæt på.

I budgetforliget er der afsat 40.000 kr. pr. år, og tilbuddet består af to 2 timers sessioner med en psykolog. Tilbuddet skal ses som et supplement til de eksisterende indsatser i Vallensbæk Kommune og på nationalt plan. Hjælpen er til de personer, der ikke opfylder kriterierne for hjælp til de allerede eksisterende indsatser.

Øget fokus på mental sundhed

Ifølge bl.a. Sundhedsprofilen 2021 er det mentale helbred i samfundet faldende, hvorfor der flere steder er kommet et øget fokus på at styrke den mentale sundhed. Det ses også i Vallensbæk, hvor kommunen har sat ekstra ind på indsatserne mod mistrivsel for at styrke borgernes mentale trivsel og livskvalitet.

– I Vallensbæk Kommune er trivsel i den grad kommet på dagsordenen. Vi sigter mod at fremme den mentale og fysiske sundhed for folk i alle aldre og livssituationer. Derfor vil vi skærpe indsatserne, hvor vi kan, så vi kan være med til at fremme livskvaliteten for den enkelte borger, siger Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen, i forbindelse med indførelsen af den nye ordning.

En af indsatserne kan være en hjælpende hånd, når man er pårørende til en, der gennemgår nogle udfordringer i tilværelsen. Og det er særligt vigtigt i den tid, vi lever i, mener borgmesteren:

– Der er måske en pårørende, der går og har ondt indeni, men som samtidig har svært ved at finde de ekstra penge, her midt i inflationen. Det kan måske virke uoverkommeligt at skulle betale for psykologhjælp, hvorfor vores mange tilbud om psykologhjælp er enormt vigtige lige nu, slutter borgmester Henrik Rasmussen.

Nære pårørende, der ønsker at benytte tilbuddet om gratis psykologhjælp, skal henvende sig til den åbne Familierådgivning i Vallensbæk Kommune. Psykologsamtalerne tilrettelægges herefter ud fra psykologens vurdering og den enkelte borgers behov.

Eksisterende tilbud

Vallensbæk Kommune har i forvejen en masse tilbud om gratis psykologhjælp, hvor der tilbydes følgende:

  • Gratis psykologhjælp til børn under 18 år via den anonyme familierådgivning
  • Gratis og anonym psykologhjælp til børn og unge i alderen 15-25 år i Familie og Forebyggelse
  • Pårørendevejledning til børn og voksne, som har oplevet sygdom og dødsfald blandt deres nærmeste
  • Enkebesøg til de 65+ årige via de forebyggende hjemmebesøg
  • Sorgsamtaler til børn via Sundhedsplejen

På nationalt plan kan man med henvisning fra egen læge også få:

  • Gratis psykologsamtaler til pårørende ved dødsfald
  • 60 % i tilskud til psykologsamtaler til pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
  • 60 % i tilskud til psykologsamtaler til pårørende til personer, der er alvorligt psykisk syge.

Kommunens Center for Sundhed, Familie og Fritid anbefaler, at ovenstående muligheder for hjælp skal afsøges, før der tilbydes gratis psykologhjælp til nære pårørende fra puljen.

Der er også lige udkommet forårskatalog fra Skolen for Recovery med gratis, åbne kurser om recovery. Eksempelvis er der målrettede pårørende kurser – kurser om at leve med en specifik diagnose – kurser om det gode hverdagsliv med børn og unge med psykisk sårbarhed. Se mere her:

https://www.psykiatri-regionh.dk/…/Sider/default.aspx…

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)