Ineffektiv ledelse undergraver den offentlige sektor

Vi kan imødese et voldsomt pres på den offentlige sektor i de kommende år, skriver Børsen.

Det nye regeringsgrundlag, som hedder “Politisk forståelse”, indeholder så mange udgiftskrævende forslag til en bedre offentlig service, at man må opgive at tælle dem.

Til gengæld er der ingen forslag til at styrke ledelsen af den offentlige sektor. Ingen forslag til, hvor pengene skal komme fra. Ingen erkendelse af, at “al ledelse i den offentlige sektor skal skabe værdi for samfundet”, som Ledelseskommissionen udtrykte det i sin rapport.

Der er i Danmark en udbredt opfattelse af, at den offentlige sektors udfordringer alene handler om at tilføre flere penge.

Det er indlysende, at dette er en uholdbar situation og en trussel imod danskernes velfærd.

Kommentarer