Ingen evidens af effekten af en afskaffet bededag

Finansministeriet mener, at der vil være en effekt på den korte bane af at afskaffe store bededag, mens der ikke er evidens for at sige noget om, hvad der sker med effekten på længere sigt. Derfor antager Finansministeriet, at den effekt, der gælder i 2030, også vil gælde varigt, siger Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, til Børsen.

”Finansministeriets ledetråd gennem flere år har været, at når regeringen går ud med et policyforslag, så skal der være evidens for en varig virkning, hvis man vil bruge det som varig finansiering. Men den dokumentation har de ikke her. Det er et problem, at man vil finansiere varige offentlige udgifter med et forslag, der ikke vil give varig finansiering. Det giver et hul i statskassen.

Danskernes arbejdstid generelt er faldende, hvorfor en afskaffet helligdag på sigt ikke vil få danskerne til at arbejde mere. Og man må regne med, at fagbevægelsen vil kræve en ekstra feriedag før eller siden. Den mekaniske effekt, Finansministeriet regner med, er fuldstændig uøkonomisk. Den er overhovedet ikke baseret på økonomi”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)