Integrationen er gået i stå og kører i ring

Det er både politikernes og erhvervslivets grundlæggende ambition, at de muslimske flygtninge skal integreres i det danske samfund. Derfor markedsføres integrationsindsatsen som en succes.

Det har derfor vakt opsigt, da Udlændinge- og Integrationsministeriet og Danmarks Statistik for nylig kom i clinch med hinanden om konklusionerne i en analyse af tredjegenerationsindvandrere, som Undervisningsministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriet udgav midt i december 2018.

Mens Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Undervisningsministeriet mener, at ”børn af efterkommere klarer sig dårligere end den forrige generation”, mener Danmarks Statistik og de to indvandrervenlige eksperter, Torben Tranæs, forskningsdirektør fra VIVE, og forskningschef fra Rockwool Fonden, Jan Rose Skaksen, at de ”på enkelte parametre klarer sig dårligere, og på andre bedre”.

Men dermed er sagen ikke slut. Ifølge Berlingske fastholder undervisningsminister Merete Riisager (LA) analysens oprindelige konklusion om, at ”børn af efterkommere klarer sig dårligere end den forrige generation”.

Analysen viser sammen med al anden viden, vi har, at integrationen er gået i stå, og at vi kører i ring”, siger undervisningsministeren og tilføjer: ”Det er bekymrende, at mens tredjegenerationsindvandrerne udgør et stigende samfundsproblem, kan problemet ikke belyses, fordi alt går tabt i absurde metodediskussioner”, siger Merete Riisager.

Integrationen er gået i stå og kører i ring”, indrømmer en VLAK-minister. Mon der er ved komme sprækker i magtelitens konsensus om den succesfulde integration?

André Rossmann